4/6

Mítink mladých judistů v třebešské sportovní hale v Hradci Králové.

Autor: Oldřich Suchoradský