Rakousko se připravuje na nápor covidu. Pokud počet pacientů na jednotkách intenzivní péče překročí 600, zůstanou neočkovaní lidé doma. Budou si moci nakoupit jen nejnutnější věci a dopravit se do práce. Očkovaní budou naopak požívat plné svobody. Je to správné? Nemělo by se podobnou cestou vydat i Česko?

Lidé s vakcínou jsou odolní a nešíří covid

ANO Podle nejnovějších čísel jsou tři čtvrtiny lidí, kteří mají těžký průběh covidu, neočkovaní. Čímdál častěji jsou to i mladší ročníky. Očkovaní mají nejméně pětkrát menší riziko, že se koronavirem nakazí. Pokud se tak výjimečně stane, je v drtivé většině případů průběh mírný. První studie svědčí i o tom, že jsou očkovaní méně rizikoví jako možní přenašeči nemoci.

NE Je mnoho lidí, pro které znamená vakcinace zdravotní riziko. Doslova „kobercový nálet“vakcín to podceňuje. Následky se mohou projevit i v příštích generacích. Pro drtivou většinu lidí je lepší, když covid prodělají a vytvoří si přirozenou imunitu. Vláda by neměla do obyvatel bezmyšlenkovitě vrážet injekce, ale chránit ty nejohroženější.

Právo na život je výš než právo na svobodnou volbu

ANO Pandemie je výjimečná dějinná událost, podobně jako například válka, výbuch sopky či tsunami. Listinu práv a svobod nemůžeme vykládat stejně jako za časů „míru“. V zájmu ochrany životů musí státní moc přistoupit k mimořádným opatřením. Ti, kdo se nechtějí očkovat, jsou rizikem pro ostatní. Nemohou být tedy překvapeni, pokud jsou jejich práva omezena.

NE Nikdy není žádný důvod proto, abychom dělili lidi do dvou kategorií. Nadřazené a podřazené. Lidská práva jsou nedělitelná. To, že má někdo jiný názor na očkování než státní moc, nemůže být důvodempro to, aby byl omezen v právu na volný pohyb. Pokud na takovou diskriminaci přistoupíme, vytváříme novou totalitu.