okr. Hradec Králové

 

- Ve dnech 10. až 12. srpna bude provedena oprava povrchu na sil. I/35 na Vančurově nám. - 1/2 vozovky. Provoz bude veden pouze v jednom jízdním pruhu pro každý směr jízdy. Zároveň bude opraven povrch 1/2 vozovky ul. A. Dvořáka ve směr z centra po křiž. s ul. Vocelovou. Křižovatky s ul. Sadovská, B. Martinů a Sušilova budou zaslepeny.
POZOR!!! V této době nebude možno odbočit z Vančurova nám. vpravo do ul. Průmyslové. Náhradní trasa povede ul. Na Okrouhlíku (od Úřadu práce) do ul. Hořické.

- Do 12. 08. 2007 bude probíhat oprava vrchních vrstev komunikace na ul. Pražská v HK, v úseku mezi křiž. s ul. Zelenou a Anenským náměstím.

- Od 13. do 19. srpna 2007 bude provedena další etapa opravy okružní křižovatky na sil. I/11 x III/32438 (do Stěžer). Objízdná trasa od Náchoda na Prahu bude vedena do obce Stěžery, zde vlevo na II/324 a dále na I/11. Úsek od Stěžer k I/11 bude jednosměrný. V opačném směru bude provoz veden stavbou.

- Od 2.07. 2007 do odvolání bude tento úsek pro veškerý provoz úplně uzavřen. Vjezd do prostoru Ulrichova nám. a okolních ulic bude možný pouze ve směru od silničního okruhu (křiž. "Anička").

- Stále aktuální je změna ze dne 24. 06. 2006, kdy došlo k místní úpravě (svislé i vodorovné dopravní značení) na Gočárově tř., na křižovatce se silničním okruhem ve směru od křižovatky "Koruna". Změna spočívá v umožnění odbočení vlevo z Gočárovy tř. na ul. Střeleckou ve dvou jízdních pruzích.

 

okr. Havlíčkův Brod

- Od 10. 04. do 10. 09. 2007 bude úplná uzavírka silnice č. II/150 v úseku Pavlíkov – Vilémovice. Důvodem úplné uzavírky je přeložka silnice č. II/150. Objížďka se značení je vedena po silnici č. III/01832.

-Od 23. 04. do 19. 09. 2007 bude úplná uzavírka místní komunikace ul. Průmyslová v Havlíčkově Brodě. Důvodem je rekonstrukce komunikace a vybudování nové okružní křižovatky silnic č. III/03811 a místní komunikace ul. Průmyslová.

-V termínu od 01. 08. 2007 do 21. 08. 2007 je plánovaná úplná uzavírka silnice č. II/350 v obci Šlapánov. Důvodem částečné uzavírky komunikace je realizace kanalizace a pokládka živičného betonu.

- V obci Česká Bělá bude úplná uzavírka silnice č. III/34410 ve dnech od 23. 08. 2007 do 26. 08. 2007. Objízdná trasa bude vedena po silnici třetí třídy a místní komunikaci. Důvodem je konání tradiční poutě.

- Úplná uzavírka nám. T. G. M. v Golčově Jeníkově (silnice č. III/3456) je plánována v termínu od 07. 09. 2007 do 10. 09. 2007. Důvodem úplné uzavírky je konání tradiční poutě. Objížďka bude vedena po souběžné místní komunikaci.

- Úplná uzavírka silnice č. II/130 ul. Koželská v Ledči nad Sázavou, která bude realizována v termínu od 16. 07. 2007 do 19. 08. 2007. Důvodem uzavírky je oprava komunikace a výstavba chodníku podél komunikace. Objížďková trasaje vedena ze směru od Hněvkovic přes obec Bohumilice a do Ledče nad Sázavou. V opačném směru bude silniční provozodkloněnsměrem na obec Bojiště a na trasu silnice II/130 a poté na silnici č. II/150.

- Úplná uzavírka silnice č. II/350 v Přibyslavi dne 01. 09. 2007 od 7:00 hod. do 22:00 hod. Úplná uzavírka se realizuje v souvislosti s konáním akce „Historický den“ v Přibyslavi spojené s kulturním programem. Objízdná trasa je vedena po silnici č. I/19 a místní komunikace ul. Příkopy a Pecháčkova.

- V souvislosti s konáním výstavy mlékárenských výrobků v Přibyslavi spojené s kulturním programem se uskuteční úplná uzavírka silnice č. II/350 v prostoru Bechyňova náměstí av části ulice Havlíčkova. Termín akce: od 7:00 hod. dne 8.9.2007 do 11:00 hod. dne 9.9.2007. Objížďka je vedena po silnici č. I/19 a místních komunikací.

- Dopravní omezení na silnici č. II/345 se připravuje v úseku Chotěboř – Vilémov v termínu od 5.8.2007 do 19.8.2007. Důvodem je frézování obrusné krytové vrstvy. Silniční provoz bude řízen světelnou signalizací. Na toto dopravní omezení budou navazovat úplné uzavírky silnice č. II/345 při pokládce obrusné krytové vrstvy a to ve třech etapách: I. etapa od 20.8.2007 do 21.8.2007 v úseku Kraborovice – Borek, II. etapa od 22.8.2007 do 27.8.2007 v úseku Borek – Přísečno, III. etapa od 28.8.2007 do 30.8.2007 v úseku Nová Ves u Chotěboře – Chotěboř. Objízdné trasy budou vyznačeny přenosným dopravním značením a vedou po silnicích třetích tříd. okr. Chrudim

Silnice I. třídy

-Od 22. 2.do 31. 10. 2007 dojde k dopravnímu omezení na silnici č. I/37v úseku mezi křižovatkami se silnicí č.II/337 směrem na Seč a na Ochoz u obce Nasavrky. Důvodem je provádění prací při čištění Pivovarského rybníku v obci Nasavrky. Nákladní vozidla budou odvážet bláto a jiné nánosy ve směru od rybníku po silnici II/337 a následně po silnici I/37, kde na úrovni čerpací stanice odbočí vpravo na louku. Na uvedenou situaci budou řidiči upozorněni dopravním značením (zatím bez omezování rychlosti jízdy).

- Ve dnech 13. 8. 2007 - 19. 8. 2007 dojde k dopravnímu omezení na silnici I/37 v km cca 54,550 - 54,800 v Chrudimi (ul. Pardubická). Uzavření jednoho jízdního pruhu ve směru na Pardubice dojde z důvodu kácení dřevin v parku.

- Od 13. 8.- 20. 8. 2007 dojde k dopravnímu omezení a částečné uzavírce silnice I/17 v Chrudimi v úseku od křižovatky s místní komunikací Vrchlického do vzdálenosti cca 350 m směrem k železničnímu přejezdu na Slatiňany. Důvodem omezení je oprava živičného krytu.

Silnice II. třídy

- Od 1. 04.do 30. 09. 2007 dojde k dopravnímu omezení na silnici č. II/343 a III/343 10 v obci Kameničky. Důvodem je výstavba chodníků. Pracovní úseky budou dlouhé max. 50 m.

- Od 14. 05. do 30. 09. 2007 dojde k dopravnímu omezení na silnici II/354v obci Svratouch. Důvodem je provádění prací při rekonstrukci vedení NN.

- Do 31. 8. 2007 bude dopravní omezení na silnici č. II/358 - křižovatce se silnicemi III/358 3 a III/358 9 v obci Orel. Důvodem je rekonstrukce křižovatky a průtahu obcí směrem na Zaječice.

- Od 26. 7. do14. 9. 2007 bude dopravní omezení na silnici č. II/343mezi obcemi Hlinsko a Rváčov - oprava mostu. Provoz bude řízen světelnými signály po souběžné pomocné vozovce.

- Od 15. 7. do30. 8. 2007 bude dopravní omezení na silnici č. II/355 v obci Holetín u budovy ZŠ - oprava vstupu do budovy.

- Od 6. do31. 08. 2007 (max. 2 dny v termínu) bude dopravní omezení na silnici č. II/355 v obci Holetín - napojení na vodovodní řad.

- Od 8. 8. - 31. 8. 2007dojde kdopravnímu omezení na silnici II/305 v km cca. 31,600 v obci Luže. Důvodem je havárie při zhotovení opěrné zdi na řece Novohradce.

- Dne 20. 8. 2007 - 31. 10. 2007 dojde k dopravnímu omezení na silnici II/358 v km cca 0,800 - 1,000 v obci Slatiňany. Důvodem je stavba kanalizace.

Silnice III. třídy

- Od 9. 07. do 14. 10. 2007 dojde k úplné uzavírce silnice č. III/358 28 v obci Bělá. Důvodem je provádění stavebních prací při opravě mostu ev. č. 35828-3. Objízdná trasa bude vyznačena na trase mezi obcemi Bělá - Luže - Radim - Dobrkov - Podlažice - Hroubovice - Bělá.

- Od 4. 06. do15. 08. 2007 dojde k dopravnímu omezení na silnicích č.III/356 1, III/322 71, III/322 74, III/322 73 v obci Městec. Důvodem je provádění prací při rekonstrukci vedení NN.

- Od 13. 06. do 31. 08. 2007 bude omezen provoz na silnici č. III/34016 v obci Pohled. Důvodem je provádění zemních prací při stavbě vodovodu.

- Od 4. 07. do 31. 08. 2007 bude dopravní omezení na silnici č.III/340 16 a místních komunikacích v obci Čejkovice - provádění zemních prací při stavbě vodovodu.

- Od 2. 07. do 31. 10. 2007 bude úplně uzavřena silnice č. III/358 9 v obci Vlčnov. Důvodem je výstavbakanalizace. Objízdná trasa bude vyznačena po silnicích III/358 2 - II/358 - I/37 (Slatiňany-Chrudim).

- Od 10. 07. 2007 - 15. 08.2 007 dojde k dopravnímu omezení na silnici III/358 1 v obci Slatiňany, m.č. Presy. Důvodem je provádění prací při napojení kanalizace.

- Od 30. 07. do 31. 10. 2007 bude dopravní omezení na silnici č. III/340 26 v Chrudimi v úseku od vjezdu k čerpací stanici Shell po železniční přejezd (za okružní křižovatkou u plynáren směrem na Ostřešany) - rekonstrukce kanalizace.

- Od 18. 07. do 30. 08. 2007 bude dopravní omezení na silnici č. III/340 3 v průtahu obce Rtenín - pokládka vodovodního řadu.

- Dne 06. 08. - 10.08.2007je plánovánodopravní omezení na silnici III/338 14 v km cca 0,250 v obci Lipovec. Důvodem je přípojka plynu .

- Ve dnech 20. 08. - 23.08.2007bude dopravní omezení na silnici III/355 14 v obci Rosice u Chrasti ( poblíž budovy OÚ). Důvodem je napojení kanalizační přípojky.

Ostatní komunikace

- Od15.05.do 15. 09. 2007 dojde k úplné uzavírce místní komunikace Soukenická v Chrudimi. Důvodem je provádění stavebních prací v souvislosti s opravou opěrné zdi náhonu. Průchod chodcům bude zachován.

- V termínu 21. 05. - 30. 08. 2007 dojde k úplné uzavírce místní komunikace J. E. Purkyně v Chrudimi v úseku od křižovatky smístní komunikaci Spojovací po křižovatku se silnicí I/17 (U Guláška). Důvodem je provádění prací při rekonstrukci místní komunikace.

- Od 02. 08. - 30. 09. 2007 bude úplná uzavírka místní komunikace Koželužská v Chrudimi, v úseku mezi křižovatkami s místní komunikací ul. Vrchlického a Dostálova. Důvodem je oprava místní komunikace.

- Od 4. 06. do 29. 09. 2007 dojde k úplné uzavírce místních komunikací Filištínská, Kollárova, Fortenská a Všehrdovo náměstí v Chrudimi. Důvodem je rekonstrukce těchto komunikací. Práce budou prováděny na etapy a mimo vozidel stavby a dopravní obsluhy bude provoz v uvedených ulicích vyloučen.

- Od9. 07.do 31. 08. 2007 dojde k dopravnímu omezení na místní komunikaci ČSA v Chrudimi u křižovatky s ulicí Škroupova. Důvodem je rekonstrukce horkovodní jímky.

- Od 17. 07. do 29. 08. 2007 bude úplná uzavírka místní komunikace Šafaříkova v Hlinsku - výstavba kanalizace a vodovodu.

Kulturní a sportovní akce

- Skuteč - "Posvícenský jarmark" - dne 18. 08. 2007 (07:00 - 13:00). V této době dojde k úplné uzavírce centra Skutče (náměstí a přilehlé místní komunikace).

- Dne 10. 8. 2007 od 16.00 hod. - 12. 8. 2007 do 21.00 hod. dojde k úplné uzavírce silnice II/337 a místních komunikací v prostoru Chittussiho náměstí v Ronově nad Doubravou z důvodu konání akce "Staročeská pouť". Objízdné trasy budou vyznačeny po místních komunikacích.

- Od24. 8. 2007 - 27. 8. 2007 dojde k dopravnímu omezení na silnici I/17, III/342 5 a místních komunikacích v Heřmanově Městci z důvodu konání tradiční kulturní akce "Staročeská pouť".

okr. Jičín

-Ve dnech 9. 07. - 31. 10. 2007 bude úplná uzavírka silnice č. II/286 - ulice Vrchlického v Jičíně. Jedná se o úsek od okružní křižovatky ul. Husova. Objízdná trasa: jeden směr přes sídliště, druhý ul. Sv. Čecha, Tyršova a Husova - výjezd přes okružní křižovatku. Důvodem je rekonstrukce silnice č. II/286.

- Od 10. 8. do 10. 11. 2007 je plánována rekonstrukce mostu na silnici č. II/284 ve Staré Pace. Objízdná trasa bude vedena po mostním provizoriu.

- Od 13. 8. do 31.10. 2007 je plánována rekonstrukce mostu na silnici č. II/501 v obci Choteč. Objízdná trasa bude vedena po mostním provizoriu.

okr. Náchod

- Od 2. 05. do 10. 11. 2007 bude úplná uzavírka úseku silnice č. II/299 a č. III/285 12 - Jaroměř - Josefov. Důvodem je rekonstrukce mostu č. 299-003.Objízdné trasy: Pro osobní vozidla, autobusy a nákladní vozidla do 3,5 t provoz sveden přes provizorní most podél stávajícího mostu. Provoz v tomto úseku bude řízen pomocí světelného signalizačního zařízení. Pro nákladní automobily nad 3,5 t vedena po sil. Rychnovek č.II/285; III/285 12; II/304; Slavětín č. III/308 18; Rohenice č. II/308; Jasenná č.III/308 15.

- Od 10. 04. do 31. 08. 2007 - úplná uzavírka silnice č. III/302 7 v obci Martínkovice - rekonstrukce mostu č. 002! Objízdné trasy: Pro veškerý provoz po sil. č. II/302; II/303; III/302 5; III/303 24.

- Od 18. 06. do 31. 10. 2007 bude omezen provoz na silnici č. III 303 26 v obciHeřmánkovice, kde proběhne rekonstrukce mostu. Provoz bude odkloněn po provizorní cestě a mostě.

- Od 10. 06. do 30. 10. 2007 budečástečnéomezení na silnici č. II/303 v Polici nad Metují. Důvodem jsou stavební úpravy stávající silnice č. II/303, ul. Nádražní, v rámci stavby přeložky silnice č. II/303.

- Od 9. 07. do 27. 09. 2007 proběhne úplná uzavírka v Náchodě - místní komunikace,Husovo náměstí a ul. Palachova - stavební úpravy (rekonstrukce). Objízdné trasy: pro osobní dopravu po MK, ul. Žižkova, Mánesovo nábř., Purkyňova, silnice č. III/285 26 ul. B. Němcové až po okružní křovatku se silnicí č. I/33, ul. Pražská (kř. Slávie), pro nákladní dopravu nad 3,5 t po silnici č. I/33, ul. Běloveská přes okr. křižovatku se silnicí č. I/14 (Tauchmanka) po silnici č. I/33 ul. Pražská až na okružní křižovatku.

- Od 16. 07. do 31. 10. 2007 proběhne úplná uzavírka v Náchodě namístní komunikaci ul. Českoskalická - v úseku od křižovatky s místní komunikací U Zastávky (malá pošta) po křižovatku s místní komunikací ul. Štefkova, rekonstrukce(stavební úpravy). Objízdné trasy: pro všechna vozidla po silnici č. I/33, ul. Pražská a místních komunikacích. Vozidlům do 3,5 t dočasně povoleno odbočení vlevo ze sil. I/33, ul. Pražská do MK, ul. Bratří Čapků (OD Albert).

Sportovní a kulturní akce :

- Dne 6. 8. od 16:00hodin do 14. 8. 2007 do 10:00 se bude v Náchodě konat „Vavřinecká pouť“. V této dojde k uzavření místní komunikace ul. Palackého, Tyršova, Masarykovo nám. a Karlovo nám. Objízdné trasy budou vedeny po místních komunikacích.

- V Polici nad Metují se dne 17. 8. 2007 od 08:00 hodin do 19. 8. 2007 do 22:00 hodin uskuteční "Polická pouť". Z tohoto důvodu bude uzavřena komunikace Masarykovo nám., sil. II/303. Objízdné trasy budou vedeny po sil. III/303 19 a místních komunikacích.

- "Maloskalické posvícení" se bude konat dne 22. 8. - 27. 8. 2007. Z tohoto důvodu dojde k uzavření místní komunikace - Hurdálkovo náměstí v Malé Skalici. Objízdná trasa nebude vyznačena, bude možná jízda po okolních místních komunikacích.

- V Červeném Kostelci se dne 26. 8. 2007 od 10:00 hodin do 11:30 hodin bude konat „53. Mezinárodní folklorní festival“. Dojde k úplné uzavírce komunikace (za přítomnosti policie) sil. č. I/14 (nám. T. G. Masaryka), sil. III/303 9 (ul. Manž. Burdychových) a místní komunikace, ul. Koubovka.

- Závod horských kol „Žernovský bajk 2007" je plánován na sobotu dne 1. 9. 2007 od 10:30 hod do 17:00 hodin. Nedojde k omezeni silničního provozu. Jednat se bude o zvýšenou pozornost řidičů, kdy závodníci budou přejíždět komunikaciIII/304 9 (Žernov) a III/304 11 (Popluž - Včeliby).

- Dne 7. 9. 2007 od 19:00 hod. do 9. 9. 2007 do 12:00 hodinproběhne veSlavětíně nad Metují „Sraz rodáků při 125. výročí založení hasičského sboru“. Úplně bude uzavřena silnice III/308 18 v obci Slavětín nad Metují. Objízdné trasy povedou po silnici II/308 do Bohuslavic a II/304 z Bohuslavic do Slavětína nad Metují.

- V Meziměstíse bude dne 9. 9. 2007 od 08:00do 12:00 hodin konat„25. ročník Silničního běhu Meziměstí a okolím“. Závod se uskuteční bez omezení za plného provozu.na komunikacích II/302 a III/302 3.

-V Náchodě se dne15. 9. 2007 od 07:00do 16:30 hodin uskuteční „Závody minikár“. K úplné uzavírce dojde na silnici III/303 4 v úseku Babí škola - Náchod po křižovatku s místní komunikací, ul. Tylova. Objízdná trasa povede po silnici II/303, ul. Kladská po křižovatku s ul. Na Václaváku a dále ul. Ryšavého až ke škole na Babí (od cca 13:00 do 17:00).

- 50. ročník běhu Hronov - Náchod je plánován na 20. 10. 2007 od 10:30 hod. do skončení závodu. Závod se uskuteční na silnicích II/303 Hronov - Náchod a místních komunikacích ul. Kamenice, Palackého a Masarykovo nám.

okr. Pardubice

- K úplné uzavírce na silnici č. I/36 Pardubice - Dubina dojde ve dnech 6. 8. až 22. 8. 2007. Důvodem je pokládka přeložky vodovodu. Provoz je zajištěn po souběžném provizoriu.

- Od 10. 8. do 13. 8. 2007 dojde na silnici č. II/322 v Pardubicích, ul. Teplého k částečné uzavírce. Důvodem je demolice domů.

- Oprava izolace nadjezdu nad D11 na silnici č. III/32313 mezi obcemi Pravy a Kratonohy si vyžádá úplnou uzavírku toto úseku v době od 5. 8. do 19. 8. 2007.

- Dne 18. 08. 2007 (14:00 - 15:30) bude úplná uzavírka silnice č. II/324 v Pardubicích v Hradecké ulici. Důvodem budejízda kaskadérů.

- Silnice č. II/324 v obci Pardubice, Zborovského náměstí -omezení provozu z dúvoduoprav zastávkových zálivů proběhne od10. 07. do19. 10. 2007.

- Od 10. 06. do 30. 11. 2007 se bude opravovat most na silnici č. II/322 v obci Dašice, ul. Komenského. Tato silnice bude neprůjezdná.

- Od 15. 08. do 30. 11. 2007 bude úplná uzavírka silnice č. II/333 mezi obcí Staré Ždánice a odbočkou na obec Dolany. Provoz zde budeveden po oběžných trasách.Důvodem je rekonstrukcemostu.

- Od 11. 04. do 31. 08. 2007 bude úplná uzavírka silnice č. II/322 Litětiny – Vysoká u Holic z důvodurekonstrukce komunikace.

- Od 16. 07. do 31. 08. 2007 proběhne rekonstrukce propustků na silnici č. III/3238 - 2 propustky od silnice č. I/36 po obec Křičeň. V úseku budeúplná uzavírka - provoz veden po souběžné provizorní komunikaci.

- Od 10. 07. do 31. 08. 2007 bude omezení provozu na silnici č. I/36 v obci Pardubice - Dubina (křižovatka Husova). Důvodem je výstavba okružní křižovatky.

- Silnice č. II/333 v obci Břehybude úplně uzavřenadne 11. 08. 2007 (11:00 - 18:00). Důvodem jesportovní akce - Stadion cup Břehy 2007.

- Částečná uzavírka proběhne od11. 8. do 18. 8. 2007 na silnici č.III/3237 v obci Bukovka. Důvodem je pokládka kanalizační přípojky.


okr. Rychnov nad Kněžnou

- Od 19. 05. do 31. 10. 2007 dojde k dopravnímu omezení (uzavírka jednoho jízdního pruhu) na silnici č. II/321 od křižovatky se silnicí č. III/3216 ve směru na obec Skuhrov nad Bělouv obci Kvasiny z důvodu výstavby kanalizace. Provoz bude v místech stavby řízen SSZ. Pro vozidla do 3,5 t bude obousměrně značena objízdná trasa po silnicích III. tříd (Kvasiny - Debřece - Skuhrov).

- Od 23. 7. do 20. 10. 2007 dojde k dopravnímu omezení na silnici č. II/318 a II/321 mezi obcemi Častolovice a Solnice z důvodu opravy silnice. Provoz bude v místech stavby řízen SSZ.

- Od 1. 8do 17. 8. 2007 dojde k dopravnímu omezení na silnici č. I/14 mezi obcemi Rychnov nad Kněžnou a Lupenice z důvodu dokončovacích prací na rekonstrukci vozovky.

- Ve dnech 4. 8. - 20. 10. 2007 bude vyloučen ze silnice č.II/321 provoz nákladních vozidel v úseku mezi obcí Častolovice a Solnicí z důvodu rekonstrukce silnice. Objížďka bude značena po silnicích č.I/11 a I/14 přes Rychnov nad Kněžnou.

okr. Semily

- Od 26. 03. do 31. 08. 2007 bude částečná uzavírkakomunikace č. II/283 v úseku mostu přes Hořenský potok (ev. č.283-006). Od 2. 04. do 31. 08. 2007 v úseku mostu přes Hořenský potok (ev. č.283-007).Důvodem je celková rekonstrukce těchto mostů. Bude užita světelná signalizace.

- Od 1. 04. do 31. 10. 2007 bude úplná uzavírka komunikace č. II/292 - most v Semilech (ev. č. 292-004). Objízdná trasa: a) po mostním provizoriu pro voz. do okamžité hmotnosti 10 t, b) pro vozidla nad 10t- od Jilemnice po silnici č. I/10 Poniklá - Na Mejtě, vlevo na č. II/290, za Roprachticemi vlevo po silnici č. II/289 na obec Semily, c) pro vozidla nad 10t- od Železného Brodu a od Zeleného Háje - po silnici č. II/283 směr Košťálov, č. II/286 Mříčná -Jilemnice. Důvodem je celková rekonstrukce mostu.

okr. Svitavy

- Od 23. 07. 2007 do odvolání bude uzavřenamimoúrovňová křižovatka silnic č. I/35 a č. II/371 u Moravské Třebové, ve směru na Mohelnici. Objízdné trasy budou vedeny po přilehlé bývalé silnici č. I/35 a přes obec Linhartice.

okr. Trutnov

- Ve dnech od 17. 8. až 19. 8. 2007 bude omezení provozu na sil. I/37 mezi uzlovými body A067 - A055 v obci Trutnov, část Bojiště, ul. Královédvorská. Zásah bude představovat omezení provozu se snížením rychlosti na 30 km/hod. a zákaz předjíždění v úseku cca 500 metrů. Důvodem je velký pohyb osob při pořádání akce " Open Air Music Festival - Trutnov 87-07".

- Ve dnech od 23. 07. až 30. 10. 2007 bude omezení provozu na silnici č. I/14 v obci Vrchlabí, ul. Lánovská. Důvodem je stavba cyklotrasy podél komunikace. Zásah bude představovat omezení provozu se snížením rychlosti na 30 km/hod.

- Ve dnech od 9. 07. až 30. 11. 2007 bude omezení provozu na silnici č. I/14 v úseku mezi obcemi Mladé Buky - Trutnov. Důvodem je celková rekonstrukce dvou mostů č. 14-071 a č. 14-073. Zásah bude představovat omezení provozu na jeden jízdní pruh, provoz bude řízen světelným zařízením

-Od 2. 04. do 31. 10. 2007 bude částečné omezení provozu na silnici č. II/300v obci Lipnice.Důvodem jsou práce na výstavbě vodovodu a kanalizace . Zásah bude představovat omezení provozu na jeden jízdní pruh se snížením rychlosti.

- Dne 11. 08. 2007 (7:00 - 18:00) bude úlpná uzavírka silnice č. III/30014včetně křižovatky se sil. III/29923 v obciKohoutov. Důvod: pořádaní akce "Lidová řemesla Kohoutov 2007". Objízdná trasa do obce Kohoutov - Vyhnánov je po silnici č. I/37, III/30015, III/3073 a III/29923. Silnice III/3012

- Ve dnech od 27. 3. do 30. 9. 2007 bude úplná uzavírka místní komunikace, ul. M. Gorkého v Trutnově z důvodů rekonstrukce komunikace a ing. sítí. Rekonstrukce bude probíhat po etapách. I. etapa: od ul. Na Struze po ulici M. Majerové, II. etapa od ul. Bří Čapku po ulici U Pramene. Objízdná trasa je stanovena po silnici č. I/16, ul. Na Struze, Polská, dále po místních komunikacích Úpské Nábřeží, Na Lukách, Svažitá, Kryblická, U Pramene, M. Gorkého, Bří Čapků a S. K. Neumana.

- Ve dnech od 18. 7. do 10. 9. 2007 bude přechodná úprava spočívající v omezení provozu, snížení rychlosti na 30km/hod. a úplná uzavírka v období od 11. 9. do 20. 11. 2007 na místních komunikacích, ul. Lomní. V. Nováka a ul. Novoměstská v obci Trutnov. Důvod : rekonstrukce a dostavba ul. Novoměstská a Lomní. Objízdná trasa pro úplnou uzavírku je vedena po silnici č. I/16, ul. Polská a dále po MK, ul. kpt. Jaroše.

- Ve dnech od 25.06. 2007 do 25.06. 2008 bude úplná uzavírka místní komunikace, ul. Čsl. armády v Trutnově z důvodů celkové rekonstrukce komunikace a ing. sítí. Objízdná trasa je stanovena od MOK u Hypernovy po sil. I/14, ul. Krkonošská, dále po místní komunikacích, ul. Skřivánčí a Horská a ve směru od nádr. ČSD po MK, ul. Úpské nábřeží a po I/16, ul. Na Struze, Pražská a MK, ul. Žižkova.

- Dne 1. 09. 2007 (8:00 - 20:00) a dne 2. 09. 2007 ( 6:00 - 22:00) bude částečná uzavírka místní komunikace, Krakonošova náměstí a částí ul. Bulharská v Trutnově z důvodů konání akce " Trutnovský jarmark ".

- Ve dnech 11. 08. 2007 od 6:00 do 04:00 dne 12. 08. 2007 bude úplná uzavírka místní komunikace, ul. Krkonošská v úseku od ul. Sv. Čecha s ul. Husova a nám Míru v obci Vrchlabí. Důvod: pořádání akce "Krkonošské pivní slavnosti" . Objízdná trsa je stanovena po MK, ul. Sv. Čecha,ul. Labská a ul. 5. května.

okr. Ústí nad Orlicí

- Od 16. 07. do 18. 11. 2007 proběhne na silnici č. I/35 oprava mostu u Tyništka. Provoz je přechodným dopravním značením sveden přes mostní provizoria.

- Od 16. 07. do 19. 08. 2007 z důvodu rekonstrukce silnice č. II/360 bude úplná uzavírka v úseku Letohrad, Qanto - Šedivec a objízdná trasa povede přes Mistrovice.

- Od 18. 06. do 15. 09. 2007 proběhne modernizace silniceč. II/311, ul. Kralická v Lanškrouně. Provoz bude operativně řízen přechodným dopravním značením. Při pokládce asfaltového krytu bude uzavírka úplná.

Zpracovali: dopravní inženýři OŘ PČR Vč kraje