VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Komplikace nastanou hlavně v Chlumci

Východní Čechy - Dopravní omezení ve Vč regionu ke dni 6.prosince

7.12.2007
SDÍLEJ:

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/David Taneček

 

okr. Havlíčkův Brod

bez omezení

okr. Hradec Králové

 • Silnice č. I/11 Chlumec n. Cidlinou– částečná uzavírka– oprava okružní křižovatky– Vtermínu od 7.listopadu do 9.prosince 2007bude provedena oprava okružní křižovatky silnic č. I/11 a II/327 vChlumci nad Cidlinou (uzámku Karlova koruna). Objížďka bude vyznačena po místních komunikacích (ul. Rooseveltova), provoz bude veden částečně stavbou (po polovinách), řízen semafory. Zul. Vrchlického a ze sil. II/327 od Převýšova nebude možno do křižovatky vprůběhu prací vjíždět.

okr. Chrudim

Silnice I. třídy

 • Od 5.11.2007do 21.12.2007– dopravní omezení na silnici č. I/17 mezi obcemi Městec a Ostrov, okres Chrudim– práce při obnově živičného krytu a úpravě krajnic.
 • Od 5.12.2007do 21.12.2007dojde kdopravnímu omezení na silnici č. I/34 vúseku dlouhém asi 1700m od obce Františky směrem na Borovou– obnova živičnéhokrytu.

Silnice II. třídy

 • Od 17.9.2007do 30.4.2008– dopravní omezení na silnici č. II/341 vúseku mezi silnicemi III/341 1a I/17 (Chotěnice– Nový Dvůr)– oprava silnice, propustku a příkopu
 • Od 1.10.2007do 30.4.2008– dopravní omezení na silnic č. II/355 vkm asi. 4,4vobci Holetín– oprava opěrné zdi mezi silnicí a potokem
 • Od 29.10.2007do 31.12.2007– dopravní omezení na silnici č. II/356 vobci Radim (umostu)– oprava opěrnézdi

Silnice III. třídy

 • Od 9.7.2007do 15.12.2007dojde kúplné uzavírce silnice č. III/358 28vobci Bělá. Důvodem je provádění stavebních prací při opravě mostu ev.č. 35828–3. Objízdná trasa bude vyznačena (Bělá– Luže– Radim– Dobrkov– Podlažice– Hroubovice–Bělá).
  • Od 2.7.2007do 31.12.2007bude úplně uzavřena silnice č. III/358 9vobci Vlčnov. Důvodem je výstavba kanalizace a následná rekonstrukce vozovky. Objízdná trasa bude vyznačena po silnicích III/358 2– II/358– I/37 (Slatiňany-Chrudim).
 • Od 8.10.2007do 7.12.2007– částečná uzavírka silnice č. III/340 26vChrudimi vúseku od okružní křižovatky uplynáren po železniční přejezd zdůvodu stavebních úprav silnice- provoz bude veden jednosměrně směrem zChrudimi na Ostřešany zopačného směru bude objízdná trasa vyznačena po silnici III/340 32a I/37. Od 24.11.2007do 9.12.2007dojde kúplné uzavírce vuvedeném úseku. Objízdná trasa zůstává stejná.
 • Od 10.12.2007do 21.12.2007– dopravní omezení na silnici č. III/358 17vobci Lukavice– výstavba chodníků

  okr. Jičín

Ve dnech 6.12. a 7.12.2007 se bude vNové Pace vúseku asi 150m ( před restaurací UStránských) provádět na silnici pokládka nového povrchu, vždy vjednom pruhu, a to zhruba od 8:00 do 14:00 vobou dnech. Provoz je řízen světelným signalizačním zařízením. Město je „ucpané“ vozidly. Vzhledem khustotě a složitosti průjezdu města narůstá nervozita. Je nutné počítat sdlouhou časovou prodlevou. Žádáme všechny účastníky silničního provozu ozvýšenou pozornost a ohleduplnost. Doporučujeme řidičům, pokud je to možné, aby do Krkonoš zvolili trasu mimo NovouPaku!

 • Od 30.10. do odvolání bude částečná uzavírka (jeden jízdní pruh) ve směru od Jičína na Hradec Králové. Jedná se osilnici č. I/35 vúseku Ostroměř– Hořice. Objízdná trasa: Ostroměř– Domoslavice– Dobrá Voda– Hořice a zpět na sil.I/35. Důvodem je oprava povrchu vozovky. Pozn.: při cestě zÚlibic do Hořic (trasa Úlibice– Hradec Králové) nutno počítat se zdržením při silném provozu až cca 15minut.

okr. Náchod

 • Dne 8.12.2007od 7:00 do 20:00 na silnici č. I/33 vúseku Jaroměř– Česká Skalice (Zájezd)– lokální výspravy vdaném úseku. Provoz omezen snížením rychlosti na 30km/h.
 • Silnice č. I/14– omezení provozu od křižovatky se silnicí č. III/014 19– Václavice, až po křižovatku se silnicí č. III/014 20– Bražec. Lokální výspravy ve výše uvedeném úseku. Dojde pouze komezení provozu, snížena rychlost na 30km/h.

okr. Pardubice

 • Silnice č. II/322 Zminný– částečná uzavírka zdůvodu opravy mostu 322–023 od 27. 9.do 14.12.2007.

okr. Rychnov nad Kněžnou

 • Od 15.10.2007do 31.7.2008dojde kdopravnímu omezení na silnici č. I/14 vúseku Vamberk– Lupenice zdůvodu rozšíření komunikace.
 • Od 22.10.do 28.12.2007dojde kdopravnímu omezení na silnici č. I/14 vúseku mezi obcemi Solnice a Rychnov nad Kněžnou zdůvodu rekonstrukce silničního krytu. Vmístě stavby bude provoz řízen kyvadlově.
 • Od 1.11.do 16.12.2007dojde kdopravnímu omezení na silnici č. I/36 vúseku od obce Borohrádek po křižovatku se silnicí č. I/11 vobci Čestice zdůvodu rekonstrukce silničního krytu. Vmístě stavby bude provoz řízen kyvadlově.

  okr. Semily

 • Na silnici č. I/14 vúsekcích Hrabačov– Víchová– Horní Sytová probíhá oprava vozovky– frézování. Vozidla projíždí stavbou, je zde omezení rychlosti. Je zde pohyb stavebních strojů a osob. Je třeba zvýšené opatrnosti při jízdě. Podle počasí budou probíhat další práce– pokládka povrchu.

Silnice jsou sjízdné, ve vyšších polohách po chemickém posypu jsou holé. Vnižších polohách leží místy na vozovkách vrstva uježděného zledovatělého sněhu. Je nutná zimní výbava vozidel!

okr. Svitavy

bez omezení

okr. Trutnov

 • Silnice č. I/16– ve dnech od 8.11. do 31.12. 2007bude částečná uzavírka na silnici č. I/16 mezi obcemi Pilníkov– Trutnov. Důvodem je rekonstrukce 7ks propustků. Zásah bude představovat omezení provozu na jeden jízdní pruh, provoz bude řízen světelným zařízením.
 • Silnice č. I/16– ve dnech od 8.10. do 15.6. 2008bude omezení rychlosti na silnici č. I/16 vobci Bernartice. Důvodem je celková rekonstrukce mostů č. 16–096.
 • Silnice č. I/14– od 8.10. do 31.5. 2008bude snížena rychlost na silnici č. I/14 mezi Vrchlabím a obcí Lánov. Důvodem je oprava mostu..
 • Silnice č. I/14 – od 1.10.do 22.12. 2007bude částečná uzavírka silnice č. I/14 mezi obcemi Lánov– Čistá vKrkonoších. Důvodem je oprava mostu č. 14– 051.Zásah bude představovat omezení provozu na jeden jízdní pruh se snížením rychlosti.
 • Silnice č. I/37– ve dnech od 13.11. až 21.12. 2007bude částečná uzavírka jednoho jízdního pruhu silnice č. I/37 mezi obcemi Choustníkovo Hradiště– Kuks (konec okresu). Doprava bude řízena dodavatelem prací vpracovní dny za denního světla dvěma pracovníky spraporky a vysílačkami a ve dnech volna a vnoci bude provoz řízen světelným zařízením. Dále bude úplná uzavírka jednoho jízdního pruhu silnice č. I/37 mezi obcí Kocbeře– Choustníkovo Hradiště. Provoz ve směru Jaroměř– Trutnov zůstane zachován pro veškerou sil. dopravu. Objízdná trasa pro směr Trutnov– Jaroměř je po silnici č. II/300 zobce Kocbeře do Dvora Králové n/Labem sodbočením na silnici č. II/299 do Choustníkova Hradiště snapojením na silnici č. I/37. Vobci Choustníkovo Hradiště bude provoz řízen světelným zařízením. Důvodem je celková oprava živičnéhokrytu.
 • Silnice č. II/295– od 1.6. do 31.12.2007 bude částečná uzavírka silnici č. II/295 vk.ú. Vrchlabí. Důvodem je pokračování opravy opěrné zdi uřeky Labe. Zásah bude představovat omezení provozu na jeden jízdní pruh se snížením rychlosti na 30km/hodině, provoz bude řízen světelným zařízením.
 • Silnice č. II/295 – od 8.11. do 31.12.2007 bude částečná uzavírka silnice č. II/295 mezi obcí Dolní Branná– Vrchlabí. Důvodem je kácení dřevin kolem komunikace. Zásah bude představovat omezení provozu na jeden jízdní pruh vkombinaci skrátkodobou úplnou uzavírkou (po dobu složení stromu).
 • Silnice č. III/3012– od 1.10. do 10.12. 2007bude částečné omezení provozu na silnici č. III/3012 ul. Úpická vobci Trutnov. Důvodem jsou práce na výstavbě parkoviště a chodníku. Zásah bude představovat omezení provozu na jeden jízdní pruh se snížením rychlosti.

okr. Ústí nad Orlicí

 • Od 16. 7.do 18.11.2007 proběhne na silnici č. I/35 oprava mostu uTyništka. Provoz je přechodným dopravním značením sveden přes mostní provizoria.
 • Od 17.9. do 7.12.2007 probíhá dopravní omezení vBrandýse nad Orlicí při stavbě nové malé okružní křižovatky silnic III/3155 a III/3123 ulázní. Provoz je řízen přechodným dopravním značením a je veden stavbou.
 • Od 17.9. do 30.12.2007 probíhá dopravní omezení vobci Rybník zdůvodu opravy opěrné zdi silnice č. III/01427. Provoz je řízen přechodným dopravním značením
 • Od 1.10. do 30.11.2007 vČeské Třebové vchodníku ul. Moravské usilnice č. I/14 bude prováděna oprava plynovodu. Provoz bude stažen do jednoho jízdního pruhu a bude řízen semafory.
 • Od 1.10. do 30.11.2007 vČeské Třebové bude probíhat modernizace silnice č. II/358 ul. Litomyšlská. Silniční provoz bude řízen přechodným dopravním značením somezením rychlosti na 30km/h. Asfaltový kryt bude pokládán vlistopadu za plné uzavírky během max. 2kalendářníchdnů.

Při návštěvě okresu Ústí nad Orlicí a zejména hor doporučujeme mít připravené sněhové řetězy , lopaty , případně další zimní vybavení!

Zdroj: OŘ PČR Vč kraje

7.12.2007 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:

SERVIS

Výroba - Technici bezpečnosti práce a ochrany zdraví, 25 000 Kč Technici bezpečnosti práce a ochrany zdraví, racionalizace výroby, ergonomických studií TECHNIK BOZP, PO, ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč, mzda max. 28000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: TECHNIK BOZP, PO, ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ a ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, jedná se o kumulaci funkcí: bezpečnost práce, požární ochrana, technik zdvihacích zařízení a životního prostředí - ekologie, odpady. , - PP na dobu neurčitou, nástup možný ihned nebo dohodou , - Požadujeme: středoškolské vzdělání s maturitou, 5 let praxe na stejné nebo obdobné pozici, zkušenosti s jednáním s orgány státní správy, komunikační a organizační schopnosti, pečlivost a důslednost, řidičský průkaz sk. "B". , - Nabízíme: práci v přátelském kolektivu, 5 týdnů dovolené, závodní stravování, příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, možnost dalšího odborného vzdělávání. , - V případě zájmu zašlete životopis na e-mail: zslezakova@kovarna.cz. Pracoviště: Kovárna a.s., Za Škodovkou, č.p. 893, 500 04 Hradec Králové 4. Informace: Slezáková Zuzana, +420 725 168 203. Ochrana a ostraha - Ochrana a ostraha Policista, strážník 21 840 Kč Referenti Policie ČR POLICISTA/POLICISTKA CIZINECKÉ POLICIE. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Nepřetržitý provoz, úvazek: . Mzda min. 21840 kč. Volných pracovních míst: 20. Poznámka: POLICISTA/POLICISTKA CIZINECKÉ POLICIE, - Ředitelství služby cizinecké policie, Mobilní jednotka cizinecké police, Oddělení mobilní jednotky Hradec Králové, přijme na volné pracovní pozice nové kolegyně a kolegy. Nabízíme zaměstnání ve služebním poměru příslušníka Policie ČR dle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů., - Pracovní náplň nabízených volných míst:, • ochrana vnitřní i vnější schengenské hranice, • hraniční kontrola osob, • práce v oblasti nelegální migrace, • udržování veřejného pořádku, • práce s moderní technikou, • plnění závazků ČR v souvislosti s ochranou hranic, • podpora ostatních útvarů Policie ČR, - Požadujeme:, • úplné středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou, • čistý rejstřík trestů, • časová flexibilita, • fyzická, zdravotní a osobní způsobilost, • občan ČR starší 18 let, - Nabízíme: náborový příspěvek 75 000 Kč•zázemí státní instituce; •6 týdnů dovolené; •příspěvek na stravu; •příspěvek na penzijní připojištění; •moderní výzbroj a výstroj; •možnost profesního růstu; •bezúročná půjčka na bydlení; •možnost jazykového vzdělávání; •možnost vyslání do zahraničních misí; •příspěvek na dovolenou; •po 15 letech služby možnost 14 denní lázeňské péče a výsluhový příspěvek, • Po úspěšném dokončení základní odborné přípravy je plat 28 490 Kč, - Kontakt: npor. Bc. Josef Shejbal, zástupce vedoucího oddělení; tel.: 735 789 546; email: josef.shejbal@pcr.cz, - V případě zájmu na uvedenou emailovou adresu zasílejte životopisy. Pracoviště: Ředitelství služby cizinecké policie, mobilní jednotka cizinecké policie, oddělení mobilní jednotky hradec králové, Nerudova, č.p. 790, 500 02 Hradec Králové 2. Informace: Josef Shejbal, +420 735 789 546. Bankovnictví a finanční služby - Bankovnictví a finanční služby Finanční poradce 65 535 Kč Ostatní specialisté v oblasti finančního a investičního poradenství REGIONÁLNÍ ŘEDITEL/-KA. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 70000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: REGIONÁLNÍ ŘEDITEL/-KA, - PP na dobu neurčitou, nástup možný od 1. 2. 2018, - Náplň práce: vedení krajské pobočky; vedení výběrových řízení; školení obchodních dovedností; plnění stanovených cílů; zodpovědnost za výsledky svěřené obchodní skupiny, - Požadujeme: výborné manažerské a organizační schopnosti; komunikativní a obchodní dovednosti; ukončené SŠ nebo VŠ vzdělání – minimálně maturita (ekonomického směru), zkušenosti ve finančnictví a licence PPZ, bezúhonnost; ŘP skupiny B – aktivní řidič, - Nabízíme: zázemí kanceláře a veškerý servis, klientelu přidělenou společnosti – předem domluvené schůzky zajišťuje centrálaspolečnosti, vybudovaný tým spolupracovníků ve svěřeném regionu, pohyblivou složku - odměny ze svěřeného regionu + pasivní příjem, pravidelná školení a porady, možnost kariérního růstu, V případě zájmu se do výběrového řízení přihlaste na http://www.karierafi.cz/m nebo zašlete svůj profesní CV na personal.oddeleni.hk@financni-institut.cz. Pracoviště: Finanční institut s.r.o. - pracoviště hradec králové, Nerudova, č.p. 198, 500 02 Hradec Králové 2. Informace: Veronika Šantrůčková, +420 605 000 849 3. Obchod - Obchod Prodavač, prodejce 15 000 Kč Prodavači ostatního zboží v prodejnách PRODEJCE/-KYNĚ, POMOCNÝ/-NÁ PRODEJCE/-KYNĚ. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 15000 kč, mzda max. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: PRODEJCE/-KYNĚ, POMOCNÝ/-NÁ PRODEJCE/-KYNĚ , - PP na dobu neurčitou, nástup možný ihned, - Požadujeme: min. vyučení, zodpovědnost a spolehlivost, uživatelská znalost PC, komunikativní schopnosti, zázemí stabilní společnosti, - Nabízíme: zaměstnanecké benefity, odpovídající finanční zázemí, - V případě zájmu zasílejte životopisy na email: martin.toman@vezeko.cz. Pracoviště: Vezeko s.r.o. - pracoviště hradec králové, Náchodská, č.p. 198, 503 01 Hradec Králové 16. Informace: Martin Toman, +420 777 522 722.

DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Ilustrační fotografie.

Muž neunesl rozchod s dívkou a napadl soka

Hokejová Liga mistrů: Mountfield HK - Kärpät Oulu.
17

Mladý Hradec padl až v nájezdech

Poradna pro odvykání kouření rozšířila hodiny

Hradec Králové - Poradna pro odvykání kouření při Plicní klinice Fakultní nemocnice Hradec Králové od září rozšířila své ordinační hodiny. Služeb poradny bylo možné od jejího vzniku v říjnu 2015 využívat pouze jeden den v týdnu, nyní je možné se objednávat na čtvrtek a pátek.

Broumovská Veba se odráží ode dna, vrací se opět do černých čísel

Královéhradecko, Broumov - Na dobré zprávy čekala broumovská Veba a její zaměstnanci dlouho. Na základě srpnových výsledků se zdá, že se odlepila ode dna a dosáhla hrubého provozního zisku.

Má vlast zazněla pod taktovkou japonského dirigenta

Královéhradecko, Trutnov - Má vlast, cyklus symfonických básní českého skladatele Bedřicha Smetany, inspirovaný českou historií, legendami a krajinou, se rozezněla Uffem.

Tip liga po devátém kole: čelo stále vyrovnané

Hradec Králové - Sadu plechovek „G“ vyhrál Štayr.

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

https info

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT