VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Komplikace nastanou hlavně v Chlumci

Východní Čechy - Dopravní omezení ve Vč regionu ke dni 6.prosince

7.12.2007
SDÍLEJ:

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/David Taneček

 

okr. Havlíčkův Brod

bez omezení

okr. Hradec Králové

 • Silnice č. I/11 Chlumec n. Cidlinou– částečná uzavírka– oprava okružní křižovatky– Vtermínu od 7.listopadu do 9.prosince 2007bude provedena oprava okružní křižovatky silnic č. I/11 a II/327 vChlumci nad Cidlinou (uzámku Karlova koruna). Objížďka bude vyznačena po místních komunikacích (ul. Rooseveltova), provoz bude veden částečně stavbou (po polovinách), řízen semafory. Zul. Vrchlického a ze sil. II/327 od Převýšova nebude možno do křižovatky vprůběhu prací vjíždět.

okr. Chrudim

Silnice I. třídy

 • Od 5.11.2007do 21.12.2007– dopravní omezení na silnici č. I/17 mezi obcemi Městec a Ostrov, okres Chrudim– práce při obnově živičného krytu a úpravě krajnic.
 • Od 5.12.2007do 21.12.2007dojde kdopravnímu omezení na silnici č. I/34 vúseku dlouhém asi 1700m od obce Františky směrem na Borovou– obnova živičnéhokrytu.

Silnice II. třídy

 • Od 17.9.2007do 30.4.2008– dopravní omezení na silnici č. II/341 vúseku mezi silnicemi III/341 1a I/17 (Chotěnice– Nový Dvůr)– oprava silnice, propustku a příkopu
 • Od 1.10.2007do 30.4.2008– dopravní omezení na silnic č. II/355 vkm asi. 4,4vobci Holetín– oprava opěrné zdi mezi silnicí a potokem
 • Od 29.10.2007do 31.12.2007– dopravní omezení na silnici č. II/356 vobci Radim (umostu)– oprava opěrnézdi

Silnice III. třídy

 • Od 9.7.2007do 15.12.2007dojde kúplné uzavírce silnice č. III/358 28vobci Bělá. Důvodem je provádění stavebních prací při opravě mostu ev.č. 35828–3. Objízdná trasa bude vyznačena (Bělá– Luže– Radim– Dobrkov– Podlažice– Hroubovice–Bělá).
  • Od 2.7.2007do 31.12.2007bude úplně uzavřena silnice č. III/358 9vobci Vlčnov. Důvodem je výstavba kanalizace a následná rekonstrukce vozovky. Objízdná trasa bude vyznačena po silnicích III/358 2– II/358– I/37 (Slatiňany-Chrudim).
 • Od 8.10.2007do 7.12.2007– částečná uzavírka silnice č. III/340 26vChrudimi vúseku od okružní křižovatky uplynáren po železniční přejezd zdůvodu stavebních úprav silnice- provoz bude veden jednosměrně směrem zChrudimi na Ostřešany zopačného směru bude objízdná trasa vyznačena po silnici III/340 32a I/37. Od 24.11.2007do 9.12.2007dojde kúplné uzavírce vuvedeném úseku. Objízdná trasa zůstává stejná.
 • Od 10.12.2007do 21.12.2007– dopravní omezení na silnici č. III/358 17vobci Lukavice– výstavba chodníků

  okr. Jičín

Ve dnech 6.12. a 7.12.2007 se bude vNové Pace vúseku asi 150m ( před restaurací UStránských) provádět na silnici pokládka nového povrchu, vždy vjednom pruhu, a to zhruba od 8:00 do 14:00 vobou dnech. Provoz je řízen světelným signalizačním zařízením. Město je „ucpané“ vozidly. Vzhledem khustotě a složitosti průjezdu města narůstá nervozita. Je nutné počítat sdlouhou časovou prodlevou. Žádáme všechny účastníky silničního provozu ozvýšenou pozornost a ohleduplnost. Doporučujeme řidičům, pokud je to možné, aby do Krkonoš zvolili trasu mimo NovouPaku!

 • Od 30.10. do odvolání bude částečná uzavírka (jeden jízdní pruh) ve směru od Jičína na Hradec Králové. Jedná se osilnici č. I/35 vúseku Ostroměř– Hořice. Objízdná trasa: Ostroměř– Domoslavice– Dobrá Voda– Hořice a zpět na sil.I/35. Důvodem je oprava povrchu vozovky. Pozn.: při cestě zÚlibic do Hořic (trasa Úlibice– Hradec Králové) nutno počítat se zdržením při silném provozu až cca 15minut.

okr. Náchod

 • Dne 8.12.2007od 7:00 do 20:00 na silnici č. I/33 vúseku Jaroměř– Česká Skalice (Zájezd)– lokální výspravy vdaném úseku. Provoz omezen snížením rychlosti na 30km/h.
 • Silnice č. I/14– omezení provozu od křižovatky se silnicí č. III/014 19– Václavice, až po křižovatku se silnicí č. III/014 20– Bražec. Lokální výspravy ve výše uvedeném úseku. Dojde pouze komezení provozu, snížena rychlost na 30km/h.

okr. Pardubice

 • Silnice č. II/322 Zminný– částečná uzavírka zdůvodu opravy mostu 322–023 od 27. 9.do 14.12.2007.

okr. Rychnov nad Kněžnou

 • Od 15.10.2007do 31.7.2008dojde kdopravnímu omezení na silnici č. I/14 vúseku Vamberk– Lupenice zdůvodu rozšíření komunikace.
 • Od 22.10.do 28.12.2007dojde kdopravnímu omezení na silnici č. I/14 vúseku mezi obcemi Solnice a Rychnov nad Kněžnou zdůvodu rekonstrukce silničního krytu. Vmístě stavby bude provoz řízen kyvadlově.
 • Od 1.11.do 16.12.2007dojde kdopravnímu omezení na silnici č. I/36 vúseku od obce Borohrádek po křižovatku se silnicí č. I/11 vobci Čestice zdůvodu rekonstrukce silničního krytu. Vmístě stavby bude provoz řízen kyvadlově.

  okr. Semily

 • Na silnici č. I/14 vúsekcích Hrabačov– Víchová– Horní Sytová probíhá oprava vozovky– frézování. Vozidla projíždí stavbou, je zde omezení rychlosti. Je zde pohyb stavebních strojů a osob. Je třeba zvýšené opatrnosti při jízdě. Podle počasí budou probíhat další práce– pokládka povrchu.

Silnice jsou sjízdné, ve vyšších polohách po chemickém posypu jsou holé. Vnižších polohách leží místy na vozovkách vrstva uježděného zledovatělého sněhu. Je nutná zimní výbava vozidel!

okr. Svitavy

bez omezení

okr. Trutnov

 • Silnice č. I/16– ve dnech od 8.11. do 31.12. 2007bude částečná uzavírka na silnici č. I/16 mezi obcemi Pilníkov– Trutnov. Důvodem je rekonstrukce 7ks propustků. Zásah bude představovat omezení provozu na jeden jízdní pruh, provoz bude řízen světelným zařízením.
 • Silnice č. I/16– ve dnech od 8.10. do 15.6. 2008bude omezení rychlosti na silnici č. I/16 vobci Bernartice. Důvodem je celková rekonstrukce mostů č. 16–096.
 • Silnice č. I/14– od 8.10. do 31.5. 2008bude snížena rychlost na silnici č. I/14 mezi Vrchlabím a obcí Lánov. Důvodem je oprava mostu..
 • Silnice č. I/14 – od 1.10.do 22.12. 2007bude částečná uzavírka silnice č. I/14 mezi obcemi Lánov– Čistá vKrkonoších. Důvodem je oprava mostu č. 14– 051.Zásah bude představovat omezení provozu na jeden jízdní pruh se snížením rychlosti.
 • Silnice č. I/37– ve dnech od 13.11. až 21.12. 2007bude částečná uzavírka jednoho jízdního pruhu silnice č. I/37 mezi obcemi Choustníkovo Hradiště– Kuks (konec okresu). Doprava bude řízena dodavatelem prací vpracovní dny za denního světla dvěma pracovníky spraporky a vysílačkami a ve dnech volna a vnoci bude provoz řízen světelným zařízením. Dále bude úplná uzavírka jednoho jízdního pruhu silnice č. I/37 mezi obcí Kocbeře– Choustníkovo Hradiště. Provoz ve směru Jaroměř– Trutnov zůstane zachován pro veškerou sil. dopravu. Objízdná trasa pro směr Trutnov– Jaroměř je po silnici č. II/300 zobce Kocbeře do Dvora Králové n/Labem sodbočením na silnici č. II/299 do Choustníkova Hradiště snapojením na silnici č. I/37. Vobci Choustníkovo Hradiště bude provoz řízen světelným zařízením. Důvodem je celková oprava živičnéhokrytu.
 • Silnice č. II/295– od 1.6. do 31.12.2007 bude částečná uzavírka silnici č. II/295 vk.ú. Vrchlabí. Důvodem je pokračování opravy opěrné zdi uřeky Labe. Zásah bude představovat omezení provozu na jeden jízdní pruh se snížením rychlosti na 30km/hodině, provoz bude řízen světelným zařízením.
 • Silnice č. II/295 – od 8.11. do 31.12.2007 bude částečná uzavírka silnice č. II/295 mezi obcí Dolní Branná– Vrchlabí. Důvodem je kácení dřevin kolem komunikace. Zásah bude představovat omezení provozu na jeden jízdní pruh vkombinaci skrátkodobou úplnou uzavírkou (po dobu složení stromu).
 • Silnice č. III/3012– od 1.10. do 10.12. 2007bude částečné omezení provozu na silnici č. III/3012 ul. Úpická vobci Trutnov. Důvodem jsou práce na výstavbě parkoviště a chodníku. Zásah bude představovat omezení provozu na jeden jízdní pruh se snížením rychlosti.

okr. Ústí nad Orlicí

 • Od 16. 7.do 18.11.2007 proběhne na silnici č. I/35 oprava mostu uTyništka. Provoz je přechodným dopravním značením sveden přes mostní provizoria.
 • Od 17.9. do 7.12.2007 probíhá dopravní omezení vBrandýse nad Orlicí při stavbě nové malé okružní křižovatky silnic III/3155 a III/3123 ulázní. Provoz je řízen přechodným dopravním značením a je veden stavbou.
 • Od 17.9. do 30.12.2007 probíhá dopravní omezení vobci Rybník zdůvodu opravy opěrné zdi silnice č. III/01427. Provoz je řízen přechodným dopravním značením
 • Od 1.10. do 30.11.2007 vČeské Třebové vchodníku ul. Moravské usilnice č. I/14 bude prováděna oprava plynovodu. Provoz bude stažen do jednoho jízdního pruhu a bude řízen semafory.
 • Od 1.10. do 30.11.2007 vČeské Třebové bude probíhat modernizace silnice č. II/358 ul. Litomyšlská. Silniční provoz bude řízen přechodným dopravním značením somezením rychlosti na 30km/h. Asfaltový kryt bude pokládán vlistopadu za plné uzavírky během max. 2kalendářníchdnů.

Při návštěvě okresu Ústí nad Orlicí a zejména hor doporučujeme mít připravené sněhové řetězy , lopaty , případně další zimní vybavení!

Zdroj: OŘ PČR Vč kraje

7.12.2007 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:

SERVIS

annonce-logo

Nabídky práce

+ Podat inzerát

Služby - Služby Kadeřník 14 900 Kč

Kadeřníci KADEŘNÍK/-ICE. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 14900 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: KADEŘNÍK/-ICE, - Místo výkonu práce: Hradec Králové, Náměstí 28. října 1610/1, - PP na dobu určitou 2 let, nástup možný od 16. 2. 2018, - Požadujeme: min. základní vzdělání, vyučení v oboru výhodou nebo rekvalifikační kurz v oboru případně praxe, spolehlivost, svědomitost, odpovědnost, komunikační dovednosti, bezúhonnost, - Nabízíme: ubytování, dopravu, chůvu, školení a prohlubování dovedností, flexibilní složku mzdy, kariérní růst, - V případě zájmu nás kontaktujte e-mailem nebo telefonicky ( v čase od 9:00 do 21:00 hod.). Kontaktní osoba: Karasev Vladislav, e-mail: v.karasev@100czk.cz, tel.: 774 842 723. Pracoviště: 100 czk hk t s.r.o. - pracoviště, náměstí 28. října, č.p. 1610, 500 02 Hradec Králové 2. Informace: Vladislav Karasev, +420 774 842 723.

Vzdělávání a školství - Vzdělávání a školství Učitel odborných předmětů 25 470 Kč

Učitelé odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) UČITEL/-KA ODBORNÉHO VÝCVIKU OBORU ELEKTRIKÁŘ - SILNOPROUD. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25470 kč, mzda max. 30760 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: UČITEL/-KA ODBORNÉHO VÝCVIKU OBORU ELEKTRIKÁŘ - SILNOPROUD, - PP na dobu určitou 1 roku, - Náplň práce: Výuka odborného výcviku specializačně zaměřená na výuku a přípravu žáků k získání středního vzdělání s výučním listem oboru Elektrikář-silnoproud, - Požadujeme: Uchazeč musí splňovat odbornou kvalifikaci ve smyslu Zákona o pedagogických pracovních pro pracovní pozici učitel odborných předmětů (§ 9, odst.2 - škola zajistí případné doplnění studia pedagogiky)., - Nabízíme: příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, dovolená pro pedagogické pracovníky, studijní volno v maximálním rozsahu 12 dnů ve školním roce, možnost výhodných pohyblivých složek platu, - V případě zájmu nás kontaktujte telefonicky či e-mailem, kontaktní osoba: Šádková Petra Ing., tel. 495 483 421 - 2, 495 490 328 (každý pracovní den 7,30 - 15,30), e-mail: sstrnb@sstrnb.cz, sstrnb.pokorna@seznam.cz, sstrnb.sadkova@seznam.cz, sstrnb.blazej@seznam.cz. Pracoviště: Střední škola technická a řemeslná, nový bydžov, 503 56 Hlušice. Informace: Petra Šádková, +420 495 483 421.

Výroba - Výroba Elektromechanik elektrických zařízení 18 000 Kč

Elektromechanici elektrických zařízení v dopravních prostředcích AUTOMECHANIK/-ČKA, AUTOELEKTRIKÁŘ/-KA. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18000 kč, mzda max. 28000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: AUTOMECHANIK/-ČKA, AUTOELEKTRIKÁŘ/-KA, - PP na dobu neurčitou, nástup možný ihned, místo výkonu práce: Sloupno, - Jsme česká firma zabývající se autoopravárenstvím nákladních a přípojných vozidel a autobusů, včetně souvisejících služeb, - Požadujeme: min. vyučení; práci s diagnostickými přístroji; spolehlivost, manuální zručnost a zájem o obor; šikovného člověka se zájmem o obor z jiného oboru rádi zaučíme, - Nabízíme: malý pracovní kolektiv, motivační finanční ohodnocení, vzdělávání v oboru, týden dovolené navíc, příspěvek na stravenky, mobilní telefon, volnočasové poukázky, - Pozice je vhodná i pro absolventy/-ky, zaučíme vás., - V případě zájmu kontaktujte: Šebela Radek, tel.: 739 966 428 (volat 8:00 - 14:00 hod.), e-mail: radek.sebela@kar.cz, www.kar.cz. Pracoviště: Kar-mobil s.r.o. - pracoviště sloupno, 503 53 Smidary. Informace: Radek Šebela, +420 739 966 428.

Výroba - Výroba Manipulační dělníci ve výrobě 13 000 Kč

Manipulační dělníci ve výrobě DĚLNÍK/-CE FARMACEUTICKÉ VÝROBY. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 13000 kč, mzda max. 17000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: DĚLNÍK/-CE FARMACEUTICKÉ VÝROBY, - PP na dobu neurčitou, nástup ihned nebo dohodou, - Požadujeme: alespoň střední odborné vzdělání s výučním listem, pečlivost, odpovědnost, , - Nabízíme: zvláštní peněžité výhody - výkonnostní odměny, - Pozice je vhodná i pro absolventy/-ky, - Fyzicky nenáročná práce vhodná pro ženy, - V případě zájmu nás kontaktujte e-mailem. Své životopisy s telefonickým kontaktem a e-mailem zasílejte na adresu: prace@kulich.cz (do předmětu zprávy uveďte: "dělnice - Hradec Králové"). Pracoviště: Dr. kulich pharma, s.r.o., Piletická, č.p. 178, 500 03 Hradec Králové 3. Informace: Písemný kontakt:, .


DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Ilustrační fotografie.

Konec nadějí. Lvice bronz nezískají

Na ropuchy přišlo jaro. Je čas námluv.

Na ropuchy přišlo jaro. Je čas námluv

Zaměřili se na přihrávky dorostenců

Hradec Králové - Trenérsko metodická komise OFS Hradec uspořádala další seminář pro fotbalové trenéry regionu v tomto soutěžním ročníku.

Sloučení škol revoluci nepřinese, obejde se bez radikálních změn

Královéhradecko, Trutnovsko /ROZHOVOR/ - Středoškolské vzdělávání v Hostinném i na Obchodní akademii v Trutnově pokračuje, sloučení s jinými školami ho neohrozí.

Sudí udělili pouze jedinou červenou kartu

Hradec Králové - Jarní část mistrovských fotbalových soutěží mužů OFS Hradec Králové (OP, III. třída, IV. třídy A a B) pokračovala o víkendu dalším kolem, a tak přinášíme tradiční ohlédnutí a statistiky.

Lékařská fakulta začala zkoumat látky, které oko nepostřehne

Hradec Králové - Lékařská fakulta v Hradci Králové se nově zaměřuje na nanomateriály a jejich účinky na lidský organismus.

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT