VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Komplikace nastanou hlavně v Chlumci

Východní Čechy - Dopravní omezení ve Vč regionu ke dni 6.prosince

7.12.2007
SDÍLEJ:

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/David Taneček

 

okr. Havlíčkův Brod

bez omezení

okr. Hradec Králové

 • Silnice č. I/11 Chlumec n. Cidlinou– částečná uzavírka– oprava okružní křižovatky– Vtermínu od 7.listopadu do 9.prosince 2007bude provedena oprava okružní křižovatky silnic č. I/11 a II/327 vChlumci nad Cidlinou (uzámku Karlova koruna). Objížďka bude vyznačena po místních komunikacích (ul. Rooseveltova), provoz bude veden částečně stavbou (po polovinách), řízen semafory. Zul. Vrchlického a ze sil. II/327 od Převýšova nebude možno do křižovatky vprůběhu prací vjíždět.

okr. Chrudim

Silnice I. třídy

 • Od 5.11.2007do 21.12.2007– dopravní omezení na silnici č. I/17 mezi obcemi Městec a Ostrov, okres Chrudim– práce při obnově živičného krytu a úpravě krajnic.
 • Od 5.12.2007do 21.12.2007dojde kdopravnímu omezení na silnici č. I/34 vúseku dlouhém asi 1700m od obce Františky směrem na Borovou– obnova živičnéhokrytu.

Silnice II. třídy

 • Od 17.9.2007do 30.4.2008– dopravní omezení na silnici č. II/341 vúseku mezi silnicemi III/341 1a I/17 (Chotěnice– Nový Dvůr)– oprava silnice, propustku a příkopu
 • Od 1.10.2007do 30.4.2008– dopravní omezení na silnic č. II/355 vkm asi. 4,4vobci Holetín– oprava opěrné zdi mezi silnicí a potokem
 • Od 29.10.2007do 31.12.2007– dopravní omezení na silnici č. II/356 vobci Radim (umostu)– oprava opěrnézdi

Silnice III. třídy

 • Od 9.7.2007do 15.12.2007dojde kúplné uzavírce silnice č. III/358 28vobci Bělá. Důvodem je provádění stavebních prací při opravě mostu ev.č. 35828–3. Objízdná trasa bude vyznačena (Bělá– Luže– Radim– Dobrkov– Podlažice– Hroubovice–Bělá).
  • Od 2.7.2007do 31.12.2007bude úplně uzavřena silnice č. III/358 9vobci Vlčnov. Důvodem je výstavba kanalizace a následná rekonstrukce vozovky. Objízdná trasa bude vyznačena po silnicích III/358 2– II/358– I/37 (Slatiňany-Chrudim).
 • Od 8.10.2007do 7.12.2007– částečná uzavírka silnice č. III/340 26vChrudimi vúseku od okružní křižovatky uplynáren po železniční přejezd zdůvodu stavebních úprav silnice- provoz bude veden jednosměrně směrem zChrudimi na Ostřešany zopačného směru bude objízdná trasa vyznačena po silnici III/340 32a I/37. Od 24.11.2007do 9.12.2007dojde kúplné uzavírce vuvedeném úseku. Objízdná trasa zůstává stejná.
 • Od 10.12.2007do 21.12.2007– dopravní omezení na silnici č. III/358 17vobci Lukavice– výstavba chodníků

  okr. Jičín

Ve dnech 6.12. a 7.12.2007 se bude vNové Pace vúseku asi 150m ( před restaurací UStránských) provádět na silnici pokládka nového povrchu, vždy vjednom pruhu, a to zhruba od 8:00 do 14:00 vobou dnech. Provoz je řízen světelným signalizačním zařízením. Město je „ucpané“ vozidly. Vzhledem khustotě a složitosti průjezdu města narůstá nervozita. Je nutné počítat sdlouhou časovou prodlevou. Žádáme všechny účastníky silničního provozu ozvýšenou pozornost a ohleduplnost. Doporučujeme řidičům, pokud je to možné, aby do Krkonoš zvolili trasu mimo NovouPaku!

 • Od 30.10. do odvolání bude částečná uzavírka (jeden jízdní pruh) ve směru od Jičína na Hradec Králové. Jedná se osilnici č. I/35 vúseku Ostroměř– Hořice. Objízdná trasa: Ostroměř– Domoslavice– Dobrá Voda– Hořice a zpět na sil.I/35. Důvodem je oprava povrchu vozovky. Pozn.: při cestě zÚlibic do Hořic (trasa Úlibice– Hradec Králové) nutno počítat se zdržením při silném provozu až cca 15minut.

okr. Náchod

 • Dne 8.12.2007od 7:00 do 20:00 na silnici č. I/33 vúseku Jaroměř– Česká Skalice (Zájezd)– lokální výspravy vdaném úseku. Provoz omezen snížením rychlosti na 30km/h.
 • Silnice č. I/14– omezení provozu od křižovatky se silnicí č. III/014 19– Václavice, až po křižovatku se silnicí č. III/014 20– Bražec. Lokální výspravy ve výše uvedeném úseku. Dojde pouze komezení provozu, snížena rychlost na 30km/h.

okr. Pardubice

 • Silnice č. II/322 Zminný– částečná uzavírka zdůvodu opravy mostu 322–023 od 27. 9.do 14.12.2007.

okr. Rychnov nad Kněžnou

 • Od 15.10.2007do 31.7.2008dojde kdopravnímu omezení na silnici č. I/14 vúseku Vamberk– Lupenice zdůvodu rozšíření komunikace.
 • Od 22.10.do 28.12.2007dojde kdopravnímu omezení na silnici č. I/14 vúseku mezi obcemi Solnice a Rychnov nad Kněžnou zdůvodu rekonstrukce silničního krytu. Vmístě stavby bude provoz řízen kyvadlově.
 • Od 1.11.do 16.12.2007dojde kdopravnímu omezení na silnici č. I/36 vúseku od obce Borohrádek po křižovatku se silnicí č. I/11 vobci Čestice zdůvodu rekonstrukce silničního krytu. Vmístě stavby bude provoz řízen kyvadlově.

  okr. Semily

 • Na silnici č. I/14 vúsekcích Hrabačov– Víchová– Horní Sytová probíhá oprava vozovky– frézování. Vozidla projíždí stavbou, je zde omezení rychlosti. Je zde pohyb stavebních strojů a osob. Je třeba zvýšené opatrnosti při jízdě. Podle počasí budou probíhat další práce– pokládka povrchu.

Silnice jsou sjízdné, ve vyšších polohách po chemickém posypu jsou holé. Vnižších polohách leží místy na vozovkách vrstva uježděného zledovatělého sněhu. Je nutná zimní výbava vozidel!

okr. Svitavy

bez omezení

okr. Trutnov

 • Silnice č. I/16– ve dnech od 8.11. do 31.12. 2007bude částečná uzavírka na silnici č. I/16 mezi obcemi Pilníkov– Trutnov. Důvodem je rekonstrukce 7ks propustků. Zásah bude představovat omezení provozu na jeden jízdní pruh, provoz bude řízen světelným zařízením.
 • Silnice č. I/16– ve dnech od 8.10. do 15.6. 2008bude omezení rychlosti na silnici č. I/16 vobci Bernartice. Důvodem je celková rekonstrukce mostů č. 16–096.
 • Silnice č. I/14– od 8.10. do 31.5. 2008bude snížena rychlost na silnici č. I/14 mezi Vrchlabím a obcí Lánov. Důvodem je oprava mostu..
 • Silnice č. I/14 – od 1.10.do 22.12. 2007bude částečná uzavírka silnice č. I/14 mezi obcemi Lánov– Čistá vKrkonoších. Důvodem je oprava mostu č. 14– 051.Zásah bude představovat omezení provozu na jeden jízdní pruh se snížením rychlosti.
 • Silnice č. I/37– ve dnech od 13.11. až 21.12. 2007bude částečná uzavírka jednoho jízdního pruhu silnice č. I/37 mezi obcemi Choustníkovo Hradiště– Kuks (konec okresu). Doprava bude řízena dodavatelem prací vpracovní dny za denního světla dvěma pracovníky spraporky a vysílačkami a ve dnech volna a vnoci bude provoz řízen světelným zařízením. Dále bude úplná uzavírka jednoho jízdního pruhu silnice č. I/37 mezi obcí Kocbeře– Choustníkovo Hradiště. Provoz ve směru Jaroměř– Trutnov zůstane zachován pro veškerou sil. dopravu. Objízdná trasa pro směr Trutnov– Jaroměř je po silnici č. II/300 zobce Kocbeře do Dvora Králové n/Labem sodbočením na silnici č. II/299 do Choustníkova Hradiště snapojením na silnici č. I/37. Vobci Choustníkovo Hradiště bude provoz řízen světelným zařízením. Důvodem je celková oprava živičnéhokrytu.
 • Silnice č. II/295– od 1.6. do 31.12.2007 bude částečná uzavírka silnici č. II/295 vk.ú. Vrchlabí. Důvodem je pokračování opravy opěrné zdi uřeky Labe. Zásah bude představovat omezení provozu na jeden jízdní pruh se snížením rychlosti na 30km/hodině, provoz bude řízen světelným zařízením.
 • Silnice č. II/295 – od 8.11. do 31.12.2007 bude částečná uzavírka silnice č. II/295 mezi obcí Dolní Branná– Vrchlabí. Důvodem je kácení dřevin kolem komunikace. Zásah bude představovat omezení provozu na jeden jízdní pruh vkombinaci skrátkodobou úplnou uzavírkou (po dobu složení stromu).
 • Silnice č. III/3012– od 1.10. do 10.12. 2007bude částečné omezení provozu na silnici č. III/3012 ul. Úpická vobci Trutnov. Důvodem jsou práce na výstavbě parkoviště a chodníku. Zásah bude představovat omezení provozu na jeden jízdní pruh se snížením rychlosti.

okr. Ústí nad Orlicí

 • Od 16. 7.do 18.11.2007 proběhne na silnici č. I/35 oprava mostu uTyništka. Provoz je přechodným dopravním značením sveden přes mostní provizoria.
 • Od 17.9. do 7.12.2007 probíhá dopravní omezení vBrandýse nad Orlicí při stavbě nové malé okružní křižovatky silnic III/3155 a III/3123 ulázní. Provoz je řízen přechodným dopravním značením a je veden stavbou.
 • Od 17.9. do 30.12.2007 probíhá dopravní omezení vobci Rybník zdůvodu opravy opěrné zdi silnice č. III/01427. Provoz je řízen přechodným dopravním značením
 • Od 1.10. do 30.11.2007 vČeské Třebové vchodníku ul. Moravské usilnice č. I/14 bude prováděna oprava plynovodu. Provoz bude stažen do jednoho jízdního pruhu a bude řízen semafory.
 • Od 1.10. do 30.11.2007 vČeské Třebové bude probíhat modernizace silnice č. II/358 ul. Litomyšlská. Silniční provoz bude řízen přechodným dopravním značením somezením rychlosti na 30km/h. Asfaltový kryt bude pokládán vlistopadu za plné uzavírky během max. 2kalendářníchdnů.

Při návštěvě okresu Ústí nad Orlicí a zejména hor doporučujeme mít připravené sněhové řetězy , lopaty , případně další zimní vybavení!

Zdroj: OŘ PČR Vč kraje

7.12.2007 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:

SERVIS

Zemědělství, lesnictví a vodní hospodářství - Technici v oboru biologie OŠETŘOVATEL/-KA 6 500 Kč

Technici v oboru biologie OŠETŘOVATEL/-KA LABORATORNÍCH ZVÍŘAT. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 6500 kč, mzda max. 6500 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: OŠETŘOVATEL/-KA LABORATORNÍCH ZVÍŘAT, - PP na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení, nástup možný od září/října 2018 příp. dle dohody , - Náplň práce: Ošetřování laboratorních zvířat, pomoc VŠ pracovníkům při manipulaci se zvířaty,, Čistění a mytí chovného zařízení, úklid chovných prostor včetně likvidace odpadů, - Požadujeme: Ideálně SŠ vzdělání biologického zaměření (není podmínkou), bezúhonnost, svědomitost, pracovitost, výhodou předchozí zkušenost s chovem hlodavců (potkan, myš)- - - Nabízíme: Práci v prestižní vzdělávací a vědecké instituci Univerzity Karlovy, poloviční pracovní úvazek, pracovní doba v dopoledních hodinách/služby o víkendech, 5 týdnů dovolené za rok, příspěvek na stravování, FAFÍK - dětská skupina (možnost využít služby dětské skupiny pro děti zaměstnanců fakulty), ČSOB motivační program (balíček nadstandartních výhod pro všechny zaměstnance), benefity UK (slevy a výhody pro zaměstnance UK u externích subjektů), - Strukturovaný životopis, motivační dopis, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a souhlas k nakládání s poskytnutými osobními údaji zasílejte poštou nebo doručte osobně do 31.7.2018 na adresu:, Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové, Ing. Lenka Vlčková - tajemnice,, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové, - Obálku označte slovy "Ošetřovatel/ka laboratorních zvířat".. Pracoviště: Univerzita karlova, farmaceutická fakulta v hradci králové, Akademika Heyrovského, č.p. 1203, 500 03 Hradec Králové 3. Informace: Ivan Vokřál, +420 733 690 764,495 067 353.

Zdravotnictví - Zdravotnictví Pracovníci přímé obslužné péče v 18 130 Kč

Pracovníci přímé obslužné péče v oblasti pobytové péče PRACOVNÍK/-ICE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Nepřetržitý provoz, úvazek: . Mzda min. 18130 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: PRACOVNÍK/-ICE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH, - PP na dobu určitou, v případě dobrých pracovních výsledků možno na neurčito, nástup možný dle dohody, - Náplň práce: poskytování přímé obslužné péče o klienty, podpora jejich soběstačnosti, nácvik jednoduchých denních činností a poskytování pomoci při osobní hygieně a oblékání klientů, - Požadujeme: střední odborné vzdělání s výučním listem, základní znalost na PC; samostatnost, odpovědnost a spolehlivost, komunikativnost; praxe v sociálních službách vítána, - Nabízíme: příspěvek na stravování, plat dle NV č. 341/2017 Sb., po zapracování možnost zvýšení platového tarifu + další příplatky, - Pozice je vhodná i pro absolventy/-ky, - Obsah přihlášky: životopis s přehledem profesní praxe, motivační dopis, - V případě zájmu nás kontaktujte telefonicky nebo e-mailem, kontaktní osoby: Jirušková Ivana a Hartmanová Monika, tel.: 495 490 339, 606 732 384, e-mail: pam@pohodahumburky.cz, soc@pohodahumburky.cz. Pracoviště: Domov důchodců humburky, 504 01 Nový Bydžov. Informace: Monika Hartmanová Ivana Jirušková,, +420 495 490 339,606 732 384.

Obchod - Obchod Prodavač, prodejce 22 000 Kč

Prodavači potravinářského zboží PRODAVAČ/-KA VE VINOTÉCE. Požadované vzdělání: úso (vyučení s maturitou). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 22000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: PRODAVAČ/-KA VE VINOTÉCE, - PP na dobu neurčitou, nástup možný ihned, - Požadujeme: komunikativnost, ochotný přístup k zákazníkům, znalosti práce na PC, osvojení si odborného základu a ochotu učit se, - V případě zájmu nás kontaktujte e-mailem: Patrik.mereda@gmail.com. Pracoviště: Living 2005 s.r.o. - hk, třída SNP, č.p. 584, 500 03 Hradec Králové 3. Informace: Patrik Mereda, .

Administrativa - Administrativa Administrativní pracovník 35 000 Kč

Specialisté analytici rozborů, studií, racionalizace výroby Nebyl nalezen text INŽENÝR/-KA KVALITY. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 35000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: INŽENÝR/-KA KVALITY, - Náplň práce:Budete provádět analýzy zákaznických reklamací pomocí dostupných metodik kvality. Zpracovávat finální verzi analyzačního protokolu reklamace. Koordinovat spolupráci s externími laboratořemi a zadávat specifické analýzy.Budete vytvářet nové kontrolní plány pro výrobní procesy, schvalovat nově vytvořené procesní plány řízení kontrol, včetně jejich aktualizací. Zajišťovat blokaci dílů, výrobků nebo procesů, které neodpovídají specifikaci., Budete v kontaktu se zákazníky na svěřeném úseku, zjišťovat jejich požadavky a technické změny výrobků. Budete spolupracovat při plánování, provádění, vyhodnocování a dokumentování interních auditů procesů a výrobků., - Požadujeme: SŠ/VŠ vzdělání technického směru (strojní nebo elektro), odborná kvalifikace - QM standardy (ISO 6001, ISO/TS 16949, VDA), QM metody (8D, FMEA, SPC), Interní auditor kvality, znalost anglického jazyka podmínkou, NJ výhodou, praxe na obdobné pozici 2 roky, zkušenosti z automotive výhodou, ŘP skupiny B, spolehlivost, samostatnost, V případě zájmu nás kontaktujte telefonicky, kontaktní osoba: Kuncová Radka Ing., tel.: 495 737 665. Pracoviště: Bühler motor s.r.o., U Mostku, č.p. 466, 503 41 Hradec Králové 7. Informace: Radka Kuncová, +420 495 737 665.


DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Ilustrační foto

Největší favorité i zázračné dítě ještě nemuseli pokládat svého krále

Ilustrační foto.

Přibylo řek, které jsou na suchu

Kulhavý v Peci slavil sedmý český titul. Ženám vládla Škarnitzlová

Pec pod Sněžkou /FOTO/ - Sedmý titul mistra České republiky v cross country horských kol vybojoval zlatý a stříbrný olympijský medailista Jaroslav Kulhavý.

OBRAZEM: Prostor v krajce, krajka v prostoru

Královéhradecko, Vamberk /FOTO/ - V roce 1967 okouzlila návštěvníky světové výstavy EXPOv Montréalu. Nyní tvorbu významné české výtvarnice Milči Eremiášové mohou obdivovat milovníci křehké krásy ve vambereckém muzeu krajky.

Osm let dotačního portálu kraje

Královéhradecký kraj - Žadatelé o dotace již osm let využívají Krajský dotační portál Královéhradeckého kraje „DOTIS“. První zakládací dokument portálu byl do systému vložen 22. 11. 2010 a již 21. 12. 2010 byla podána první žádost o dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje.

Rozhodl Martan střelou od tyče

Hradec Králové - Fotbalisté Hradce začali sezonu úspěšně.

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT