Durman, který před staletími využívaly přírodní národy při náboženských obřadech, už dávno neslouží svému účelu. V současné době jde o znovu objevenou látku, která je zneužívána pro své psychotropní účinky.


Jako účinné látky jsou v durmanu obsaženy alkaloidy, tedy hyosciamin a atropin, které ovlivňují vegetativní systém těla. Ten je odpovědný za fungování životně důležitých funkcí, jako jsou srdeční činnost nebo dýchání. Durman však tento systém dokáže narušit, což může vést k vážným problémů nebo ke smrti.


„Durman je schopen přivodit změny vnímání ve smyslu halucinací,“ vyvětluje Jiří Čížek z ordinace pro drogově závislé. „Při vyšších dávkách, které nelze nijak kontrolovat, hrozí stav bezvědomí i kóma. Na konci může být smrt.“
Neznalost znamená ohrožení


Všechny látky, o kterých jsme v našem seriálu psali, jsou nebezpečné tím, že jejich účinky jsou sice známé, ale negativní dopady na zdraví a organismus nikoliv. Zejména mladí lidé nemají často o riziku spojeném se snadno dostupnými drogami ani potuchy.
„Anebo to nebezpečí velmi zlehčují,“ říká Jiří Staníček z kontaktního centra Laxus. „Je však nutné si uvědomit, že tyto látky jsou minimálně stejně nebezpečné jako třeba heroin nebo pervitin, o kterých se jako o nebezpečných zcela běžně mluví,“ dodal.

 

Jiří Máslo