Z celkového počtu událostí je nejvíce technických zásahů (2 653) – pokles o 9 případů, kdy hasiči vyprošťovali osoby z výtahu, otevírali dveře bytů apod. Dopravních nehod bylo zaznamenáno celkem 1 575 (nárůst o 224 případů) a požárů 944 (nárůst o 55 požárů) .

Hasiči také pomáhali při sběru uhynulého ptactva z hladin řek a podíleli se na likvidaci chovů drůbeže v Pardubickém kraji nakažených „ptačí chřipkou“. Pomáhali také při dekontaminaci osob zasahujících v místě nákazy v Tisové, Noříně a Netřebech.

Počet událostí výrazně navýšil orkán „Kyrill“, který zasáhl téměř celou Českou republiku. Ve dnech 18. a 19. ledna 2007 přijalo operační středisko hasičů celkem 896 oznámení. Od 18. do 21. ledna 2007 hasiči vyjeli ke 465 událostem. Jednalo se především o odklízení popadaných stromů, které blokovaly silnice a poškodily elektrická vedení nebo střechy domů.

Smutnou statistikou je počet usmrcených a zraněných osob. Jednotky požární ochrany při svých zásazích pomáhaly celkem 1 326 osobám, dalších 127 osob zemřelo, 1301 osob bylo zraněno. Hasiči zachránili z bezprostředního nebezpečí celkem 973 osob a 241 lidí evakuovali. Při zásazích došlo ke zranění 13 profesionálních a 12 dobrovolných hasičů. Žádný hasič nebo člen sboru při zásahu nezemřel.

V loňském roce došlo při 944 požárech k usmrcení 6 osob a zranění 55 osob. Mezi zraněnými bylo také 10 zasahujících hasičů. Nejvíce požárů bylo v okrese Hradec Králové (289), dále v Trutnově (220), Náchodě (171), Jičíně (135) a Rychnově nad Kněžno (129).

Požáry způsobily škody za více jak 273 milionu korun a včasným zásahem hasičů byl uchráněn majetek ve výši 405 milionu korun.

Na telefonní centrum tísňového volání v Hradci Králové bylo v roce 2007 z linek tísňového volání 150 a 112 uskutečněno celkem 198 843 volání. Meziročně se jedná o nárůst o 28 308 hovorů.

Ve 275 případech však vyjížděly jednotky požární ochrany k planým poplachům.

Přehled činnosti HZS Královéhradeckého kraje na úseku prevence za rok 2007

Kontrolní činnost

Počet provedených kontrol celkem705
Z toho komplexních požárních kontrol 70 (bez závad 11)
Z toho tematických požárních kontrol 436 (bez závad 48) Z toho kontrolních dohlídek po provedených kontrolách 199 (bez závad 184)

Samostatné kontroly obcí
- v přenesené působnosti 11 ( bez závad 0)
- v samostatné působnosti 9 ( bez závad 0)

V průběhu roku byly provedeny tematicky zaměřené kontroly obchodních řetězců, národních kulturních památek a liniových staveb ( na území KH kraje produktovod Cerekvice nad Bystřicí).

Provedenými kontrolami a následnými kontrolními dohlídkami bylo zjištěno, že přetrvávají a opakují se nedostatky zjištěné při výkonu SPD v předchozích letech :

  • dokumentace požární ochrany ( např. evakuační plány, požární řády, požární poplachové směrnice ) vykazovaly nedostatky, nebyla prováděna kontrola a aktualizace dokumentace požární ochrany (dále jen „PO“) v intervalu 1 x ročně nebo po každém požáru nebo po každé změně, která měla vliv na obsah dokumentace.
  • požárně bezpečnostní zařízení ( stabilní hasicí zařízení, elektrická požární signalizace – EPS, zařízení pro odvod tepla a kouře) nebyla udržována v provozuschopném stavu, resp. nebyly prováděny zkoušky činnosti, kontroly a revize těchto zařízení
  • není prováděno pravidelné školení o požární ochraně
  • zdroje požární vody – vnitřní a vnější odběrní místa nebyla provozuschopná ( např.chybějící vybavení hydrantových skříní, nedostatečný tlak ), příp. nebyly prováděny pravidelné kontroly v intervalu 1 x ročně
  • nebyla prováděna pravidelná kontrola dodržování předpisů o požární ochraně

Stavební prevence

V průběhu roku bylo přijato celkem 4611 žádostí, na jejichž základě bylo vydáno 4538 stanovisek.

Územní řízení - počet pozvánek 691
- počet účastí 172

Stavební řízení
- počet pozvánek 861
- počet účastí 122

Kolaudace- počet pozvánek 2 101- počet účastí1 756

Spolupráce mimo rámec výkonu SPD
- počet přijatých žádostí (např. vysvětlení, rada, názor, výklad apod) 251
- počet vyřízených žádostí 214

Ostatní činnosti
- počet přijatých žádostí, pozvánek 492- počet vyřízených žádostí, účastí 215

Zjišťování příčin vzniku požáru

Počet spisů o požárech 492Počet požárně technických expertíz 32V průběhu roku bylo vydáno
- 19 Správních rozhodnutí o vyloučení věci z užívání
- 11 Správních rozhodnutí o zákazu činnostiBylo vedeno jedno Správní řízení o přestupku
Celkem bylo uloženo 74 blokových pokut v úhrnné výši 31 700 Kč.por. Bc. Martina Žahourková, mluvčí HZS