Středa 28. listopadu byla na policejní Správě Východočeského kraje věnována celodennímu jednání vedení Policie ČR, vedení Správy Východočeského kraje, Okresní ředitelství PČR s hejtmany krajů.

Za vedení policie se jednání zúčastnil náměstek policejního prezidenta plk. Mgr. Ing. Ivan Bílek, ředitel Služby dopravní policie plk. Mgr. Martin Červíček a ředitel Služby pořádkové policie a železniční policie plk. Mgr. Petr Sehnoutka. Krajské úřady reprezentovali jejich představitelé - hejtman Královéhradeckého kraje Ing. Pavel Bradík, vícehejtman Pardubického kraje Ing. Roman Línek, hejtman Libereckého kraje Petr Skokan a za kraj Vysočina se jednání zúčastnil vedoucí kanceláře hejtmana pan Kadlec.

Na úvodním jednání seznámil plk. Bílek přítomné hejtmany, vedoucí pracovníky Správy Východočeského kraje, zástupce odborových organizací PČR a ředitele Okresních ředitelství PČR s připravovanou reformou policie a její organizací. Jednalo se i návrhu zákona o Policii ČR a vnitřní bezpečnosti, o problémech souvisejících se zajištěním výkonu služby, o personální strategii a prosazování principů Community Policing. Plk. Červíček hovořil o dopravní strategii Policie ČR. Nejvíce diskutovaná otázka a největší zájem byl o otázky územního uspořádání Polciie České republiky.

Na tiskové konferenci seznámil náměstek policejního prezidenta s touto strategií a návrhem územního uspořádání novinářskou veřejnost a všichni hejtmané s tomu veřejně zaujali svá stanoviska.

 

Odpoledne byla na programu beseda se starosty měst a obcí ve východočeském regionu a s vedoucími obvodních oddělení Policie České republiky, aby i oni věděli o krocích, které Policie ČR chystá a kam se bude její činnost ubírat.


Iva Marková, komisař