Dny se neúprostně krátí, ale počasí stále ještě dovoluje užívat v poslední době nejoblíbenější dopravní prostředek - jízdní kolo.

Povinná výbava jízdního kola je podrobně uvedena ve vyhlášce č. 341/2002 Sb. Ministerstva dopravy a spojů o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

To, že jízdní kolo musí mít účinnou brzdu, je samozřejmostí, a proto se vzhledem k ročnímu období budeme věnovat hlavně osvětlení. Jízdní kolo pro jízdu za snížené viditelnosti musí být vybaveno vpředu bílou a vzadu červenou odrazkou, odrazové materiály nahrazující odrazku mohou být umístěny i na oděvu či obuvi cyklisty.

Odrazkami oranžové barvy musí být jízdní kolo vybaveno na obou stranách šlapátek a nejméně jednou odrazkou na obou stranách v paprscích předního nebo zadního kola. Tyto odrazky mohou být rovněž nahrazeny odrazovými materiály na bocích kola, plášťů, blatníků, nebo bočních částech oděvů a obuvi cyklisty.

Jízdní kolo musí být dále vybaveno světlometem svítícím dopředu bílým světlem. Světlomet musí být seřízen a upraven trvale tak, aby jeho světelný kužel dopadal nejméně do vzdálenosti 20 m před ním,to znamenánejen být viděn, ale i sám dobře vidět před sebe. Citovaná vyhláška č. 341/2002 Sb., připouští, že může být tento světlomet nahrazen svítilnou bílé barvy s přerušovaným světlem, avšak jen tam, kde je vozovka dostatečně a souvisle osvětlena. Toto prostředí by bylo splněno snad jen na hlavních ulicích ve městech, které bývají oboustranně osvětleny veřejným osvětlením, v bočních ulicích a mimo obce určitě ne. Proto doporučujeme jízdní kolo vybavit světlometem svítícím dopředu pouze nepřerušovaným světlem.

Vzadu je třeba mít svítilnu červené barvy, která může být kombinovaná s odrazkou, a tuto lze nahradit svítilnou s přerušovaným světlem červené barvy, a to i mimo souvisle a dostatečně osvětlené úseky vozovek.

Velký důraz je třeba klást i na zdroje elektrického proudu napájející svítilny. Tento zdroj musí svou kapacitou zajistit svítivost světel po dobu nejméně 1,5 hodiny bez přerušení, ne tedy taková světla, která sotva žhaví a nejsou takřka vidět.

Nepřípustné jsou ruční svítilny, různé čelovky a světla připevněná na oděvu.

jízdní kolo po dopravní nehodě

Mnoha cyklistům se tato zákonná ustanovení budou zdát samozřejmostí, ale podívejte se kolem sebe kolik je cyklistů, kteří tyto zásady nedodržují. Ohrožují nejen především sami sebe, ale i ostatní účastníky silničního provozu. Právě na tyto cyklisty budou zaměřeny podzimní kontroly policejních hlídek.


Jiří Slezák, Skupina dopravních nehod