Prodej i nákup pyrotechnických předmětů pro zábavné účely má svá pravidla. Zásadně DODRŽUJTE NÁVOD na obalu výrobku, kde by měl být uveden způsob a místo použití.Nakupujte jen takové výrobky, které jsou určeny do vašich rukou. Nikdy nevyrábějte pyrotechnické předměty doma "na koleně" !

Policisté každoročně zaznamenávají případy, kdydošlo ke zranění při oslavách Silvestra. Pozor dávejte na místa s větší koncentrací osob, zejména na sídlištích. Kdy je možno použít na veřejných prostranstvích zábavnou pyrotechniku je uvedeno ve vyhláškách měst a obcí.

Rodiče by měli připomenout svým dětem, abybyly při manipulaci s těmito předměty vždy velmi opatrné! NEZAPOMEŇTE, ŽE ZDRAVÍ MÁTE JEN JEDNO!

Přejeme vám šťastnévykročení do nového roku 2008!

 

 

por. Mgr. Lenka Burýšková, komisař PIS S Včk