Beran uvedený majetek nesmí převádět na třetí osobu, pronajímat nebo dávat do zástavy, či zatěžovat věcnými právy. Soud tímto opatřením zabránil záměrnému poškození společnosti Atlantik IB, které společnost Ambrosia dluží přes 270 milionů korun.

Důvodem je podezření, že se Beran snaží mařit výkon červencového rozhodnutí rozhodčího soudu. Ten nařídil společnosti Ambrosia zaplatit firmě Atlantik IB přes 270 milionů korun. Podle včerejší informace Dana Plovajky, mluvčího Holdingu KKCG Investments, kterému společnost Atlantik IB patří, i přes nabytí pravomoci rozhodčího nálezu, Beran závazek dosud nezaplatil.

„Přestože Beran věděl o svém závazku, na jaře letošního roku převedl ze společnosti Ambrosia pozemky a nemovitosti na svou osobu. Následně prostřednictvím další své firmy poslal Ambrosii už bez majetku do likvidace. Zcela záměrně se tak pokusil poškodit společnost Atlantik IB,“ uvedl Plovajko. Firma Atlantik IB podala trestní oznámení na Berana a na vedení společnosti Ambrosia pro podezření ze spáchání trestných činů podvodu, poškozování věřitele, porušování povinností při správě cizího majetku a krácení daně.