Jako pachatel trestného čimu byl obviněn Roman Tobolka, jemuž měl súkrytím těla pomáhat Jaroslav Charvát. Tobolka podle obžaloby 11.listopadu 2001vHostinném poskytl Onuferovi pervitin. Ten po nitrožilní aplikaci zkolaboval a poté zemřel. Tobolka zavolal svého známého Charváta, společně poškozenému oddělili od těla hlavu a končeniny a trup ukryli pod podlahou vrchlabského autokempu.

Krajský soud již 26.února loňského roku poslal Tobolku na deset let do vězení pro spáchání trestného činu držení omamných a psychotropních látek snásledkem smrti. Charváta senát zproštil obvinění. Tobolka se proti rozsudku odvolal a Vrchní soud nařídil posoudit nové znalecké posudky, které zpochybňují příčinu smrti. Podle nich muž zemřel vdůsledku epileptického záchvatu.

Soudní znalci zoborů lékařství a toxikologie, které navrhla obhajoba, dnes usoudu tuto teorii potvrdili stím, že ve zbytcích tkání oběti nebyly zjistěny žádné psychotropní látky. Znalci, kteří již vypovídali vpřípravném řízení a při prvním hlavním líčení, jsou však opačného názoru. Podle nich opříznacích epilepsie nejsou ve zdravotnické dokumentaci Onufera žádné zmínky. „Ve dvaceti letech při vstupní prohlídce do zaměstnání byl uschopněn pro montáže střešních oken, což by při epilepsii nebylo možné,“ tvrdila lékařka.

Soudní znalec zoboru toxikologie včera znovu tvrdil, že stopy pervitinu ve vyšetřovaných silně zdevastovaných tkáních nemohlo být dokázáno. Toxické látky se po smrti člověka rozkládají na jiné látky, které se dále znovu postupně mění. „Při analýze, která se provádí několik měsíců po úmrtí, není možné původní látku, pervitin, prokázat,“dodal.

Vzhledem ktomu, že jsou znalecké posudky navzájem vrozporu, soud hlavní líčení odročil na neurčito. Bude vypracován nový toxikologický znalecký posudek, který by měl senátu napomoci při rozhodování vtomto případu.