Počettrestnýchčinůvjednotlivýchokresech
6. 9.2007

Královéhradecký region

Hradec Králové

18

Jičín

1

Náchod

12

Rychnov nad Kněžnou

3

Trutnov

4

CELKEM

38

Pardubický region
Pardubice

8

Chrudim

6

Svitavy

5

Ústí nad Orlicí

6

CELKEM

25

region Vysočina
Havlíčkův Brod

1

region Liberec
Semily

10

Celkem

74

Dopravní nehody
6. 9.2007
počet usmr-
ceno
zraněno Škoda
vtis.Kč
těžce lehce
Královéhradecký region
Hradec Králové

7

0

0

0

221
Jičín

2

0

0

0 195
Náchod

7

0

0

2 515
Rychnov nad Kněžnou

3

0

1

0

314
Trutnov

8

0

0

0

377
CELKEM

27

0

1

2

1.622

Pardubický region
Pardubice 19 0 0 2 843
Chrudim 7 0 0 2 275
Svitavy 8 0 1 5 910
Ústí nad Orlicí 7 0 0

1

187
CELKEM 41 0 1 10 2.215
region Vysočina
Havlíčkův Brod 4 1 0

0

518
region Liberec
Semily 2 0 0 1 170
Dálnice 0 0 0 0 0
CELKEM

74

1 2 13 4.525


Lenka Burýšková, komisař