Počettrestnýchčinůvjednotlivýchokresech
2. 10.2007

Královéhradecký region

Hradec Králové

12

Jičín

6

Náchod

5

Rychnov nad Kněžnou

5

Trutnov

19

CELKEM

47

Pardubický region
Pardubice

17

Chrudim

8

Svitavy

7

Ústí nad Orlicí

10

CELKEM

42

region Vysočina
Havlíčkův Brod

5

region Liberec
Semily

3

Celkem

97

Dopravní nehody
2. 10. 2007
počet usmr-
ceno
zraněno Škoda
vtis.Kč
těžce lehce
Královéhradecký region
Hradec Králové

10

0

0

1

304
Jičín

3

0

0

0 69
Náchod

3

0

0

1 47
Rychnov nad Kněžnou

1

0

0

0

70
Trutnov

5

0

0

1

374
CELKEM

22

0

0

3

864

Pardubický region
Pardubice 8 0 0 0 252
Chrudim 6 1 0 1 206
Svitavy 4 0 1 2 85
Ústí nad Orlicí 4 0 0

0

102
CELKEM 22 1 1 3 645
region Vysočina
Havlíčkův Brod 2 0 0

0

40
region Liberec
Semily 2 0 0 0 40
Dálnice 0 0 0 0 0
CELKEM

48

1 1 6 1.589

Lenka Burýšková, komisař