>
 

 

Počettrestnýchčinůvjednotlivýchokresech
9. 10.2007

Královéhradecký region

Hradec Králové

17

Jičín

2

Náchod

6

Rychnov nad Kněžnou

7

Trutnov

9

CELKEM

41

Pardubický region
Pardubice

16

Chrudim

3

Svitavy

7

Ústí nad Orlicí

7

CELKEM

33

region Vysočina
Havlíčkův Brod

1

region Liberec
Semily

3

Celkem

78

Dopravní nehody
9. 10. 2007
počet usmr-
ceno
zraněno Škoda
vtis.Kč
těžce lehce
Královéhradecký region
Hradec Králové

15

0

0

1

594
Jičín

2

0

0

0 370
Náchod

2

0

0

0 20
Rychnov nad Kněžnou

6

0

0

0

149
Trutnov

0

0

0

0

0
CELKEM

25

0

0

1

1.133

Pardubický region
Pardubice 4 0 1 0 175
Chrudim 7 0 0 1 159
Svitavy 0 0 0 0 0
Ústí nad Orlicí 4 0 0

0

43
CELKEM 15 0 1 1 377
region Vysočina
Havlíčkův Brod 3 0 0

0

131
region Liberec
Semily 0 0 0 0 0
Dálnice 1 0 0 0 65
CELKEM

44

0 1 2 1.706

Lenka Burýšková, komisař