Počettrestnýchčinůvjednotlivýchokresech
15.10.2007

Královéhradecký region

Hradec Králové

18

Jičín

5

Náchod

7

Rychnov nad Kněžnou

6

Trutnov

18

CELKEM

54

Pardubický region
Pardubice

17

Chrudim

4

Svitavy

11

Ústí nad Orlicí

8

CELKEM

40

region Vysočina
Havlíčkův Brod

1

region Liberec
Semily

8

Celkem

103

Dopravní nehody
15.10. 2007
počet usmr-
ceno
zraněno Škoda
vtis.Kč
těžce lehce
Královéhradecký region
Hradec Králové

11

0

0

2

340
Jičín

5

0

0

0 183
Náchod

6

0

1

2 402
Rychnov nad Kněžnou

2

0

0

1

112
Trutnov

4

0

0

2

161
CELKEM

28

0

1

7

1.198

Pardubický region
Pardubice 7 0 0 1 345
Chrudim 4 0 0 2 165
Svitavy 3 0 0 0 105
Ústí nad Orlicí 4 0 0

2

11
CELKEM 18 0 0 5 626
region Vysočina
Havlíčkův Brod 4 0 0

0

163
region Liberec
Semily 4 0 0 1 706
Dálnice 0 0 0 0 0
CELKEM

54

0 1 13 2.693


Lenka Burýšková, komisař