„Byl jste podjatý od začátku. Ještě jste ani Petra neviděl a už jste oněm mluvil jako ovrahovi, který skončí na Sibiři. Jste pokrytec, který tady nemá co dělat,“ řekl evidentně rozčílený Zelenka starší před začátkem odpoledního líčení.

„Pane Zelenko, já jsem tady, protože mě předvolal soud a nikdy jsem se podjatý necítil,“ odvětil Slavomil Hubálek. Zelenka starší Hubálka počastoval dalšími ostrými výroky před zraky novinářů a televizníchkamer.

Soudce Jiří Vacek pak Zelenkovi staršímu pohrozil, že jestli se bude něco podobného opakovat, tak bude muset zasáhnout justiční stráž a nebude vpuštěn do soudnísíně.

Obhájce Zlenky Jan Herout pak vznesl před soudem námitku pro podjatost svědka Hubálka a navrhl soudu, aby nebyl vůbec slyšen.

„Je to evidentní obcházení zákona. Když neuspěl jako znalec, tak je tady aspoň jako svědek, přestože je jednoznačné, že byl od začátku podjatý. Vyhodili ho dveřma a on se vrátí oknem, to je skandální,“ vysvětlil Herout svou námitku.

Soudce si vzal několik minut na rozmyšlenou a poté, co se veřejnost vrátila do soudní síně, námitku zamítl.

Soudce to odůvodnil tím, že Hubálek nestojí před soudem jako znalec, ale jako svědek, který se bude vyjadřovat ovztahu kobžalovanému.

Hubálek pak před soudem řekl, že se mu za 30let praxe nestalo, aby byl někdy odvolán pro podjatost.

„Považuji to za účelový krok obhajoby, stejně jako to, že měl být pan Zelenka ze strany policii zmlácen a donucen kpřiznání pod nátlakem,“ řekl Hubálek. Uvedl příklad, kdy Petr Zelenka při jedné schůzce plakal. Když chtěl Hubálek vědět proč, Zelenka odvětil, že mu "bachař" rozházel ustlanou postel.

Petr Zelenka ale Hubálkovi vyčetl to, že se mu snažil celou dobu motiv činu podsunout a označoval ho za vraha, a ať nepočítá stím, že mu dá "papíry do blázince".

„Jakýkoli nátlak odmítám. Naopak byl to sám pan Zelenka, který při našem rozhovoru o motivu řekl, že lidem píchal neordinované léky včetně heparinu. Přestože si uvědomoval, že může pacienty izabít, tak se stím nějak smířil a pak to dělal dál. Výčitky měl asi tři dny,“ popsal Hubálek.