V kategorii Volnočasové aktivity a turismus letošního vydání žebříčku Místo pro život zvítězil Jihočeský kraj. Do čela se posunul z loňské sedmé příčky.

„Jihočeský kraj zabodoval v oblasti turismu a volnočasových aktivit díky v zásadě vyrovnaným a nadprůměrným hodnotám ve všech sledovaných hodnotách. O vysoký nadprůměr se konkrétně jedná v počtu sportovních oddílů v přepočtu na 100 tisíc obyvatel a také v počtu členů sportovních klubů. Nadprůměru dosahuje Jihočeský kraj rovněž v počtu kulturních akcí na 100 tisíc obyvatel nebo v průměrné délce ubytování turistů,“ říká ředitel projektu Místo pro život David Pavlát a dodává: „Jediná hodnota, která při srovnání s ostatními kraji v České republice nedosahuje ani průměru, je počet členů České obce sokolské v přepočtu na 1000 obyvatel.“  

Na druhém místě se letos umístil kraj Královéhradecký, který byl v žebříčku druhý i loni, třetí příčku obsadil kraj Plzeňský. Královéhradecký kraj vyniká například v počtu členů Sokola, je zde také nejvyšší počet kulturních akcí v přepočtu na 100 tisíc obyvatel. Plzeňský kraj má zase nejvíce knih v knihovnách v průměru na jednoho čtenáře, silně nadprůměrný je zde i počet sportovních oddílů na 100 tisíc obyvatel. 

Na posledním místě žebříčku skončil letos kraj Moravskoslezský, který je v naprosté většině hodnocených kritérií pod celorepublikovým průměrem. Za ostatními regiony zaostává v počtu Sokolů i knihoven. Na Ústecku je zase nejnižší počet čtenářů nebo členů sportovních klubů.

Partnery srovnávacího výzkumu Místo pro život 2023 jsou stavební skupina VINCI Construction CS a ÚJV Řež. Podporovatelem projektu je Česká pošta.