Podíl chráněných krajinných oblastí (CHKO), podíl zeleně na zastavěné ploše, produkce komunálního i celkového odpadu, recyklace nebo investice na ochranu životního prostředí. To je výčet jen několika kategorií, které mezi kraji v oblasti ekologie a životního prostředí porovnává Místo pro život.

V letošním ročníku se na první příčce umístil Liberecký kraj, který prvenství drží i díky velmi vysokému podílu CHKO na celkové ploše, velmi vysokému výskytu přírodních biotopů nebo nejvyššímu podílu zeleně na zastavěné ploše.

Takto anketa dopadla v roce 2023:

Podle ředitele projektu Davida Pavláta si tento region vede velmi dobře i díky velmi nízké produkci komunálního odpadu v přepočtu na obyvatele i odpadu celkově. Liberecký kraj se navíc pyšní i nejnižším množstvím vypouštěných odpadních vod do kanalizace v přepočtu na obyvatele.

Výhrou se tento kraj pyšnil i v loňském roce, kdy titul nejlepšího Místa pro život v kategorii životního prostředí a ekologie získal díky nízkému množství emisí, vysokému podílu zeleně k zastavěné ploše nebo nejvyššímu podílu CHKO.

Velmi kvalitní podmínky v oblasti životního prostředí mají lidé také ve Zlínském a Karlovarském kraji. Zlínský kraj pomyslnou stříbrnou medaili získal i díky vysokým investicím na ochranu životního prostředí nebo třetímu nejnižšímu množství emisí okyselujících látek na obyvatele.

Takové zase byly výsledky v roce 2022:

Třetí v pořadí, Karlovarský kraj, zase nabízí nejvíce přírodních biotopů v poměru na celkovou plochu. Jeho obyvatelé navíc vyprodukují nejméně komunálního i celkového odpadu v České republice.

Spokojení s životním prostředím a ekologií však Karlovarané podle dotazování nejsou. Celorepublikově se do šetření spokojenosti obyvatel krajů zapojilo 1600 lidí. „Pokud jde o subjektivní spokojenost obyvatel se životním prostředím v místě svého bydliště, které je z jedné třetiny součástí celkového hodnocení Místa pro život, nejlépe si vedl Plzeňský, Zlínský a Královéhradecký kraj,“ uvedl Pavlát. Celkově se Karlovarský kraj umístil na posledním místě, a to nejen v celkové spokojenosti, ale také v souhrnných výsledcích průzkumu.

Partnerem srovnávacího průzkumu Místo pro život 2024 je stavební skupina VINCI Construction CS, ÚJV Řež, Centrum udržitelné budoucnosti a Česká pošta.