Podle údajů Eurostatu je v Česku podíl dětí do tří let, které navštěvují nějaké zařízení péče o nejmenší, v Evropě druhý nejnižší hned po Slovensku. O téměř 72 procent ratolestí se tak do jejich třetích narozenin starají výhradně rodiče. Pro srovnání – ve Slovinsku je to 35 procent a v Nizozemsku dokonce jen necelých 14 procent. 

Do roku 1989 v zemi fungovalo přibližně tisíc jeslí s kapacitou 40 tisíc dětí. Po revoluci byly převedeny pod ministerstvo zdravotnictví, zároveň však začal jejich pozvolný útlum. V roce 2010 je navštěvovalo už jen jedno procento dětí do tří let a o tři roky později státní jesle prakticky skončily. 

Rodiče dvouletých dětí, kteří se chtějí co nejdříve vrátit na trh práce, ale nemají peníze na chůvu, tak dnes mají dvě možnosti: dětskou skupinu, nebo školku. Pokus o přihlášení dvouletého potomka do mateřské školy však končí ve většině případů nezdarem. Největší přetlak je ve v Praze, kde se do školky v minulém školním roce dostala jen čtvrtina přihlašovaných. 

Dvouletí tak tvoří jen asi devět procent osazenstva školek a tento podíl navíc v posledních letech klesl zhruba o polovinu. Podle ministerstva školství to je v pořádku. „Mateřské školy jsou pro děti zpravidla od tří let, vzhledem k poznatkům vývojové psychologie je tento věk ideální,“ vysvětluje mluvčí resortu Alena Lednová s tím, že mladší děti mají jiné hygienické, psychosociální, materiální i bezpečnostní podmínky ke vzdělávání ve školském prostředí. 

Školky, kde jsou děti mladší tří let, musejí mít podle ministerské vyhlášky menší počet dětí ve třídě. „Dvouleté děti jsou přijímány pouze v těch školkách, kde byly přijaty nejdříve všechny děti tříleté ze spádového obvodu,“ dodává Lednová.

V tomto školním roce je v mateřských školách 32 tisíc dětí do tří let. 

Péče za pět tisíc měsíčně

Ti, kteří se nevešli, mohou zkusit své štěstí v dětských skupinách. Těch je podle aktuální údajů ministerstva práce a sociálních věcí v provozu 1 525 s kapacitou 20,5 tisíce míst. „Nakolik je tato kapacita v reálném čase naplněna – to je trochu problematický údaj už jen z toho důvodu, že se často může měnit. Obecně ale platí, že dětské skupiny nemívají problém s obsazením volných míst, spíše naopak,“ říká mluvčí resortu Jakub Augusta

Nejvíce dětských skupin funguje právě v regionech, kde je málo volných míst ve školkách, tedy v Praze, Středočeském a Jihomoravském kraji. Od ledna kvůli inflaci zdražily až na 4 720 korun měsíčně. Ty, které na své svěřence nepobírají státní příspěvek, si ovšem za své služby účtují i více než dvojnásobek. Další alternativou by se v budoucnu mohlo stát sousedské hlídání dětí, na které by rovněž přispíval stát.