Se stoupajícími teplotami vzduchu lidé odhazují oblečení. Teplé večery jsou příjemnější pro procházky a období dovolených láká k noční zábavě. Představa nebezpečí, které ženám hrozí ze strany neznámých mužů zejména při pozdních návratech skrz les či park, však bývá falešná a zavádějící. 

Zrádné stereotypy 

Pravdivá v ní je pouze žena coby oběť znásilnění. Podíl dívek a dam mezi pachateli tohoto trestného činu je totiž zanedbatelný, v poslední době se pohybuje kolem jednoho procenta. Podle policejních statistik se v parcích či lesích odehrává méně než čtyři procenta znásilnění. A jen ve třetině případů je agresorem někdo úplně cizí. 

V české společnosti jsou živé i další falešné představy. „Vůbec nejčastější je, že si oběť částečně za znásilnění může sama, protože že se chovala provokativně – byla vyzývavě oblečená, pila alkohol, šla s pachatelem domů,“ přiblížila právnička Kristýna Benešová z projektu Bez trestu, který usiluje o zvýšení povědomí o sexuálním násilí a o zpřísnění trestů pro jeho pachatele.  

Zločiny bez trestu 

Některé přetrvávající stereotypy čas od času přebírají i soudy. „Zákonné sazby jsou relativně přísné, ale soudci jich nevyužívají. Podmíněné tresty odnětí svobody v případech velmi brutálního nebo dlouhotrvajícího násilí jsou v očích oběti nespravedlivé a mohou prohlubovat jejich trauma,“ podotkla Benešová. I proto je podle ní nahlášen jen malý zlomek znásilnění. 

Právě práce s obětí je pro policisty nejobtížnější. „Musí k ní přistupovat mimořádně citlivě a empaticky,“ zdůraznil mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík.

V loňském roce policisté evidovali celkem 880 případů znásilnění. „Objasnili jsme jich 519,“ sdělil Moravčík.

Objasněnost se tak pohybuje těsně pod 60 procenty. „Roční období vliv na počet případů nemá,“ vyvrátil další mýtus. 

Policisté potvrzují, že k drtivé většině znásilnění dochází v soukromí. V případě, že oběť čin nenahlásí nebo po nahlášení nedá souhlas se stíháním, do statistik se nepromítne. „Různé výzkumy uvádějí čísla tři až osm procent ohlášených znásilnění,“ přiblížila Benešová. Dodala, že v posledních letech se situace mírně lepší.