KDY: Denně od 9 do 16 hodin
KDE: V secesní budově malé vodní elektrárny Hučák v Hradci Králové
ZA KOLIK: zdarma

V expozici najdete historické exponáty dokumentující tradici využívání obnovitelných zdrojů, i moderní interaktivní exponáty, které vám představí obnovitelné zdroje zábavnou hravou formou. Součástí prohlídky Informačního centra může být i návštěva malé vodní elektrárny Hučák. Infocentrum na Hučáku pořádá celoročně Tvořivé dílničky pro děti, přijďte se zábavnou formou dozvědět něco o obnovitelných zdrojích energie. V Infocentru je k dispozici hrací koutek s legem pro děti. Infocentrum je pro veřejnost otevřeno denně od 9 do 16 hodin.