Hornictví tady má podle záznamů kláštera v Křešově tradici už od roku 1570, i když ve velkém se uhlí začalo těžit až ve třicátých letech minulého století. Těžba skončila v roce 1992, chátrající důl dospěl až do havarijního stavu. V roce 2011 byla zdejší úpravna uhlí prohlášena za památku a o sedm let později přispěly fondy Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) téměř třiačtyřiceti miliony korun k záchraně jedinečného technického dědictví.

Poznejte, co obnášelo být horník

„I když je v tuzemsku několik hornických památek, Žacléř je jediné místo, kde může návštěvník vidět zachovanou úpravnu uhlí,“ láká k návštěvě Karel Novotný, ředitel obecně prospěšné společnosti, která dnes důl jako skanzen provozuje. Prohlídku si můžete užít, jako byste skutečně byli horníky. Začíná v řetízkárně neboli špinavé šatně, kde sehorníci převlékali z civilního oblečení do fáracích pracovních oděvů. Přes cáchovnu, kde se potkávali horníci z různých směn, vyrazíte na 52 metrů vysokou těžní věž Jan, odkud je k vidění nejenom celý areál dolu, ale i panorama Krkonoš včetně Sněžky a Vraní hory se Špičákem.

Po sestoupení z věže následuje prohlídka obnovené úpravny uhlí a štoly Jitřenka dlouhé sto metrů, ve které je k vidění i uhelná sloj. Prohlídka končí ve strojovně jámy Jan, ve které se nachází původní těžní stroj, ale i výstava věnovaná důlnímu vybavení a paleontologickým nálezům. Necelých čtyřicet kilometrů jihovýchodně od Žacléře je možné prohlédnout si měděný důl Bohumír, který provozuje stejná společnost. Letos v únoru důl zaplavily deště, ale nyní je opět přístupný veřejnosti. Na podzim zde po dvou letech covidové přestávky opět připravují dětskou akci „peklo“.

Žacléř nabízí i pevnost a roubené náměstí

Nedaleko města v Babí u Trutnova najdete i další technickou památku - dělostřeleckou tvrz Stachelberg z let 1935-38. Měla být největší tvrzí systému opevnění Československa. Návštěvníkům je přístupných zhruba třičtvrtě kilometru podzemí z celkových 3,5 kilometru. I samotný Žacléř nabízí spoustu cílů k vidění. Náměstí lemují roubené a barokní domy s podloubími, je tu i radnice postavená v klasicistním stylu a mariánský sloup. Nedaleko stojí barokní kostel Nejsvětější Trojice s loretánskou kaplí. Památník na Růžovém paloučku severně od města připomíná místo, kde se učitel národů Jan Amos Komenský loučil se svými přáteli před odchodem do vyhnanství.

Podívejte se na video z Hornického skanzenu

| Video: Youtube

Tipy pro návštěvníky
Návštěva hornického skanzenu ještě nyní stojí 130 Kč, od začátku prázdnin se zvýší na 150 Kč, děti, důchodci a studenti zaplatí jen 80 Kč (nově stokorunu) a rodinné vstupné vyjde na 340 Kč (čtyři sta korun). Do června je prohlídka možná po telefonické nebo e-mailové rezervaci, během prázdninových měsíců jsou prohlídky denně v 10, 11, 12, 13, 14 a 15 hodin. Prohlídka měděného dolu vyjde na 120, resp. 70 korun, od prázdnin se sjednotí s cenami v hornickém skanzenu. Kromě letních prázdnin je rovněž nutné si prohlídku předem domluvit. Více informací a možnost on-line rezervace najdete na webu www.djs-ops.cz.

Další projekty IROP v regionu

Hořice – lávka přes silnici / dotace 4,9 mil. Kč

close Lávka Hořice info Zdroj: MMR zoom_in Lávka Hořice

Vybudování mimoúrovňového přechodu zvýšilo bezpečnost chodců a cyklistů, kteří dřív byli nucení přecházet z Hořic do místní části Libonice přes frekventovanou mezinárodní silnici I/35. Nová lávka tak kromě bezpečnějších cest dětí do škol a dospělých za prací a službami zachovala plynulost automobilové dopravy.

Ultrazvukové přístroje pro nemocnici Náchod / dotace 19,3 mil. Kč

close Ultrazvukové přístroje pro nemocnici Náchod info Zdroj: MMR zoom_in Ultrazvukové přístroje pro nemocnici Náchod

Oblastní nemocnice Náchod je páteřní nemocnicí okresu s detašovanými pracovišti v Rychnově nad Kněžnou, Broumově, Jaroměři a Novém Městě nad Metují. Projekt umožnil nahradit technicky zastaralé ultrazvukové přístroje moderními, které také poskytují větší komfort pacientům.

Učiliště požární ochrany Velké Poříčí / dotace 48,6 mil. Kč

close Učiliště požární ochrany Velké Poříčí info Zdroj: HZS Královéhradeckého kraje zoom_in Učiliště požární ochrany Velké Poříčí

Modernizace vzdělávacího a výcvikového střediska UPO ve Velkém Poříčí umožnila zlepšit podmínky pro odbornou přípravu a výcvik příslušníků hasičského záchranného sboru i dalších složek záchranářů ve výšce a nad volnou hloubkou. Střediskem ročně projde na 500 účastníků kurzů.

Informace o dalších projektech najdete i na webu www.regionynasbavi.cz.

IROP v Královéhradeckém kraji:
- 10,6 miliardy korun z fondů EU
- 949 projektů
- 144,8 km modernizovaných silnic II. třídy
- 40 vozidel pro veřejnou dopravu
- 18 revitalizovaných objektů památek
- 12 podpořených mateřských škol a předškolních zařízení
- a mnoho dalšího
IROP v Česku:
- 161,3 miliardy korun z fondů EU
- 12 460 projektů
Poznámka: Jedná se i o projekty, které se ještě realizují. Data k 16. 5. 2022.

Co je IROP?
IROP je zkratka pro Integrovaný regionální operační program, který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Je to jeden z operačních programů, přes které se v Česku rozdělují peníze poskytnuté z fondů EU. Dotace slouží ke zlepšování a zvyšování kvality života obyvatel našich regionů. Jsou určené hlavně pro kraje, města, obce nebo jimi zřízené organizace, ale také neziskové organizace a další typy žadatelů. Nové výzvy z IROP se předpokládají v letních měsících roku 2022.

close info Zdroj: MMR zoom_in