Počátky hradu jsou zahaleny tajemstvím. Tedy alespoň potud, že neznáme přesně jeho zakladatele, kromě toho, že jím byl český král. Nejčastěji se založení Jenčova připisuje Přemyslu II. Otakarovi, který často a rád lovíval ve zdejších hlubokých lesích a nějaké drobné útočiště se mu tady jistě hodilo. Snad v hradních zdech odpočíval po štvanici, možná tady vedl některá méně důležitá jednání, spojená s honbou.

Lákavá je romantická představa utajených schůzek s milenkou Anežkou z Kuenringu, zvanou Palcéřík, pro něž by byl zastrčený hrádek místem přímo ideálním. Druhou možností je, že Jenčov založil Přemyslův syn Václav II., který se také loveckým kratochvílím neodříkal.

Hřbitovní zeď ústavního hřbitova v Bohnicích
Místo plné legend. Návštěvu hřbitova v Bohnicích provází nepříjemné pocity

Asi nejméně pravděpodobná teorie připisuje zrod Jenčova až Janu Lucemburskému, její zastánci argumentují názvem hradu, odkazujícím podle nich ke jménu Jan.

Bez příkopů a bez hradeb

Hrad byl stavbou vskutku nevelkou. Měl vlastně jen dvě části: obdélný palác a k němu přiléhající hranolovou věž. Toť vše, žádné příkopy, hradby, parkány. „Hrad stojí na skále obtékané potokem Vůznice a okolní svahy jej výrazně převyšují. Přestože šlo o opevněné sídlo, s jeho dobýváním se pravděpodobně nepočítalo a hrad sloužil primárně jako lovecký,“ potvrzují hlavní smysl existence Jenčova webové stránky hrady.cz, věnované našim hradům.

Jako historicky celkem nevýznamný objekt není uváděn v žádných středověkých listinách, poprvé se již jako pustý uvádí k roku 1686. Důvodem zániku byl nepochybně pokles významu loveckého hvozdu a také konec hradních časů. Zříceniny byly ponechány zubu času a rozmarům počasí, až roku 1998 vznikl Spolek hradu Jenčov, který se o zajímavou ruinu stará.

Uprostřed přírodní rezervace

„Jelikož se zřícenina hradu Jenčov nachází uprostřed Národní přírodní rezervace Vůznice v CHKO Křivoklátsko, podílíme se při pracích na hradě také na ochraně přírody. Celoročně uklízíme odpadky v přilehlém okolí Jenčova. Každoročně pořádáme také akci, při níž sbíráme odpadky v lese a podél cest v oblasti mezi Nižborem, Bělčí a Sýkořicemi,“ dočteme se stránkách Spolku.

Já sám to tady mám rád, jezdívám sem celkem pravidelně. Je to jediný hrad, který měl čistě loveckou funkci, ale hlavně: je tu krásně.

Co vidět v okolí:
Nižbor – letovisko na Berounce s dominantním zámkem, původně královským hradem
Zbečno – starobylá obec s přemyslovským dvorcem, přístupný tzv. Hamousův statek
Křivoklát – jeden z nejzachovalejších českých hradů

Doprava: nejbližší BUS (i o víkendech) zast. Sýkořice – Luby (ke hradu 1,7 km), VLAK Zbečno (6,5 km)

Co je dobré vědět: Cesta do Nižbora údolím Vůznice je neprůchodná, je tu rezervace a nesmí se sem. Je třeba jít po silnici. V Nižboře dobré hospody na obou stranách mostu, mám rád i hospodu U mostu ve Zbečně, protože si „na nic nehraje“.