Ideálním výchozím bodem pro její poznávání je vesnička Tupadly na silnici z Mělníka do České Lípy, jejíž náves zdobí roztomilá kamenná zvonička z roku 1829. Odtud se vydáme do kopečka po modré značce, příjemným borovým lesem, ozvláštněným pískovcovými balvany a skalními věžemi k první známé, plastice, reliéfu Had. Velikánský had, plazící se po skále, vypadá až trochu hrůzostrašně, ale taková je většina zdejších Levého děl.

Od hada jsem pokračoval po žluté k jeskyni Mordloch (tábořili zde nějací skautíci), před kterou je pískovcový sloup, zvaný Sedm chlebů. Tady jsem otočil a stejnou cestou se vrátil k Hadovi, minul jej a kolem barevné hlavy Sfingy pokračoval ke známé Harfenici. Časem značně poškozená sedící postava dívky s harfou poblíž malé jeskyně, kterou jako by střežily hlavy čtyř ďáblů nebo démonů. Taky působivé, trochu ponuré místo…

Pohled na hrad Házmburk z vrtulníku.
Hrad Házmburk: Krále Českého středohoří nedokázali pokořit ani husité

„Cizinecký ruch je na výši. V několika posledních letech zde přebývá 50 letních hostů nepočítaje nespočet turistů, kteří zde najdou kořeněný lesní vzduch a ve zdejších pískovcích vyhledávají vytesané figury" píše o okolí roku 1888 Friedrich Bernau v knize, věnované politickému okresu Dubá.

Nedaleko Harfenice je i pěkná skalní kaple sv. Maří Magdaleny a teď již pospěšme přes Želízy k nejznámější Levého zdejší práci – Čertovým hlavám. Pokud jezdíváte po silnici č. 9, asi jste si jich všimli. Dvojice obřích, téměř 10 metrů vysokých, rozšklebených vousatých hlav hledí trochu nepřátelsky, trochu vyjeveně do údolí.

KVÍZ: Krásy Česka. Poznáte podle fotografií nejhezčí české vrcholy?

O poznání přátelštěji působí nedaleká jeskyně Klácelka, k níž dojdeme stále po modré značce. U jeskyňky se zdobeným portálem sedí postavy trpaslíků, ale i vojevůdců Jana Žižky, Prokopa Holého a hejtmana legendární blanické legie, Zdeňka Zásmuckého. Postavy zvířat odkazují k bajce Ferina lišák ve své době populárního spisovatele a filozofa F. M. Klácela (1808 – 1882). Z Klácelky se pak dá sejít na silnici a pohodlně dojít do Liběchova.

„Václav Levý, i kdyby byl zůstal v Liběchově kuchařem, byl by týmž talentem, za jaký uznán později, když prošel Mnichov, Řím. Ale co by byl dělal v Liběchově? Byl by tam vyřezával dýmky a hole, ostatně byl by býval kuchařem; Adama a Evu, Madonu, sv. Jakuba atd. jaktěživi bychom byli od něho nespatřili. Příležitost, přátelská ochrana udělaly z něho umělce.“ Napsal o svém současníkovi básník Vítězslav Hálek.

Co vidět v okolí:
Liběchov – obec s pěkným, byť poněkud zchátralým zámkem a dvojicí kostelů, sv. Havla a zpustlého sv. Ducha.
Liběchovská příčka – linie předválečného opevnění, vedoucí od Liběchova až k Chrastavě u Liberce.

Doprava:
dobrá, ve všech vesnicích podél silnice 9 zastavují autobusy z Mělníka do České Lípy, jezdí dobře i o víkendech.

Co je dobré vědět:
v Želízech hospoda U Blanky, výborná dršťková.