Samozřejmě nejde o setkání skutečné, nýbrž distanční. Jednotlivci či dvojice chodí v okolí svého bydliště a nachozené kilometry hlásí spolku Senioři Hradec Králové, který akci organizuje. Na webových stránkách spolku si každý může zkontrolovat ušlé kilometry a prohlédnout fotografie či pozdravy od ostatních poutníků.

Výstava FOMEI
Snímky mezinárodních fotografů zhlédnete na venkovní výstavě u studijní knihovny

Cílem je, aby každý nachodil do konce února 75 km, což je polovina trasy mezi oběma krajskými městy. Proto název Sejdeme se u Svitav. Od počátku února se na cestu do Svitav vydalo přes 40 seniorů z Hradce Králové a Olomouce, někteří i s vnoučaty. Připojilo se také 9 přátel zdravého pohybu z Doudleb. Ať již jdou senioři odkudkoliv, ve všech případech jdou proti směru stárnutí. Přejeme jim proto šťastnou cestu.

Marcel Kraus