„Děkujeme mnohokrát účinkujícím a všem, kteří se na realizaci benefice podíleli. Velké díky patří také všem dárcům, kteří přispěli do kasičky na školní pomůcky a sportovní potřeby pro ukrajinské děti. Tyto děti měly to štěstí a uprchly před nespravedlivou válkou a agresí. Věříme, že i tento koncert posílil naději v jejich budoucnost,“ říká Anna Maclová, ředitelka Diecézní charity Hradec Králové.

V úvodu přítomné pozdravil královéhradecký biskup Jan Vokál. Ukrajinskou hymnu zazpívaly děti ze souboru Nytočka Rodovodu. Nemocnou pěvkyni Editu Adlerovou, které přejeme brzké uzdravení, zastoupila výborná sopranistka Tereza Mátlová. Český chlapecký sbor Boni pueri zpíval pod taktovkou sbormistra Marka Štilce a na klavír doprovázel Robert Fuchs. Všichni sklidili zasloužený aplaus diváků, mezi kterými byly i ukrajinské rodiny, které utekly k nám do Hradce Králové. Velmi děkujeme rovněž Rotary klubu Hradec Králové za podporu benefice.

Maminkám s dětmi, které k nám uprchly před ruskou agresí na Ukrajině, pomáhá Diecézní charita Hradec Králové od začátku válečného konfliktu. Ve spolupráci s Regionálním ukrajinským spolkem ve východních Čechách zajišťuje péči o uprchlíky na ubytovnách vyhrazených městem a fakultní nemocnicí. Poskytuje jim humanitární i odbornou pomoc. Naše Integrační centrum pro cizince organizuje pro ukrajinské běžence bezplatné kurzy češtiny i s hlídáním dětí v Hradci Králové i v regionech - v Jičíně, Náchodě a Jaroměři. Pracovnice Integračního centra také pomáhají maminkám při hledání zaměstnání a jejich dětem se začleněním do českých škol. Dětem a mládeži se věnují i dobrovolníci a koordinátorky projektu Young Caritas.

Diecézní charita Hradec Králové je od počátku také nedílnou součástí hradeckého Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině (KACPU). V těchto centrech pomáhají i Charity v Pardubicích a Kutné Hoře. Regionální Charity zajišťují pro ukrajinské uprchlíky rovněž potřebnou následnou péči, organizují místní humanitární sbírky i další pomoc Ukrajině. Je to především poradenství, podpora výuky češtiny a ukrajinštiny, sociální služby, materiální a dobrovolnická pomoc nebo zprostředkování kontaktů.

Velký dík za pomoc a podporu patří všem dobrovolníkům, organizacím, institucím, firmám, spolkům a jednotlivým dárcům. Poděkování patří rovněž všem organizacím a spolkům, které spontánně pořádají benefiční akce na pomoc Ukrajině a uprchlíkům. Finanční dary na akutní a následnou pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v našich regionech mohou lidé stále posílat na veřejné sbírkové konto Diecézní charity Hradec Králové pro mimořádnou pomoc číslo: 1234512345/5500, VS 101. Děkujeme!
 
Za charitu Jana Karasová