Jak již dnes dobře víme, krátkokrcí zástupci dravých mořských plazů plesiosaurů, takzvaní pliosauridi, byli u nás kdysi poměrně hojní a k dispozici máme i povícero jejich fosilií. Stačí zmínit objev fragmentu obří čelisti z lokality Bílá Hora v Praze, který patřil pliosaurovi asi osm metrů dlouhému.

Naproti tomu dlouhokrcí plesiosauři, kteří bývají často spojováni s proslulou skotskou Lochnesskou příšerou, se na našem území v takovém počtu patrně nevyskytovali. Přesto přinejmenším jednu jejich fosilii od nás známe, je ve sbírkách Národního muzea a byla objevena u vsi Hudcov nedaleko Teplic v severozápadních Čechách.

Na skládce nebezpečných odpadů v Lodíně používala firma nelegálně výrobky z odpadů. Porušila zákon a dostala pokutu 3,5 milionu korun. Foto: ČIŽP
Za používání výrobků z odpadu padla pokuta 3,5 milionu korun

Původně byla roku 1906 popsána jako „Cimoliasaurus teplicensis“ profesorem Antonínem Fričem, který je známý také jako vědec, který popsal také již představeného ptakoještěra od Chocně a rovněž zmíněné dva nálezy potenciálních dinosaurů od Srnojed a Kralup nad Vltavou.

Z „českého“ zástupce vývojově vyspělých dlouhokrkých plesiosaurů se dochovalo několik fosilních fragmentů. Jde o těla obratlů, fragmenty žeber, lopatku a další kost přední nebo zadní končetiny.

Ty byly objeveny v sedimentech teplického souvrství, pocházejících z období pozdního turonu, což odpovídá stáří asi 92 až 90 milionů let. V roce 2012 o tomto nálezu stručně pojednal český paleontolog Boris Ekrt z Národního muzea, o dva roky později pak stejný vědec popsal nález detailněji, a to spolu s trojicí dalších badatelů.

Policie, ilustrační foto
Zloděj ukradl sběrateli v Třebechovicích téměř 160 kaktusů

Plaz od Hudcova

V práci je uvedeno, že nález představoval nespojitou kostru, tvořenou pravděpodobně hrudními a ocasními obratli, nekompletní lopatkou a úlomky žeber, které byly původně umístěny na sádrovém panelu v expozici. Ze stejné lokality jsou známé také další obratle, přičemž délka a tvar odpovídá charakteristice obratlů u elasmosauridů.

Stejně tak lopatka svým tvarem odpovídá dobře anatomii těchto mořských dravců. Plaz od Hudcova byl tedy s největší pravděpodobností skutečnou „českou lochneskou“ – zástupcem dlouhokrkých elasmosauridních plesiosaurů.

Stavba obchvatu. Ilustrační foto
V říjnu se už řidiči svezou po novém mostě za čtvrt miliardy

Podobně jako dřívější české objevy i dosud nepojmenovaný český elasmosaurid má za sebou poměrně dlouhou historii. Je znám již více než století a stále o něm mnoho informací neznáme.

Ještě horší situace je i u potenciálního druhého plesiosaura, jehož fosilie v podobě několika spojených prstních článků byly objeveny u blízké obce Lahošť nedaleko Teplic. Mají stejné stáří jako „Cimoliasaurus teplicensis“ a dostalo se jim jména „Hunosaurus fasseli“. Potenciální fosilie plesiosaurů pocházejí i z jiných míst našeho státu, žádný ale není z hlediska určení tak nadějný jako elasmosaurid od Teplic.

Mládě želvy paprsčité, které se narodilo v Safari Parku Dvůr Králové.
V safari parku se narodilo první mládě želvy z Madagaskaru

Čeká na vědecké jméno

A jak tedy tento predátor vypadal? Vzhledem k velikosti dochovaných obratlů (délka kolem pěti centimetrů) a fragmentu lopatky o délce zhruba 20 centimetrů lze předpokládat, že se jednalo o menší druh, s délkou maximálně několika málo metrů.

Rozhodně tedy nešlo o giganta dlouhého až kolem 12 metrů, jako byl například severoamerický rod Thalassomedon. Měl relativně malou hlavu s čelistmi osázenými drobnými ostrými zuby, dlouhý krk, proudnicové tělo a veslovité zakončení všech končetin. Podobně jako ostatní elasmosauridi se nejspíš živil vodními živočichy, jako byli korýši, měkkýši a ryby.

Basketbal Hradec Králové vs. Pardubice
Start sezony se nezadržitelně blíží, zbývá už jenom doladit formu

Elasmosauridi měli ze všech plesiosaurů nejdelší krk, který byl tvořen až 76 obratli! Rekordní počet náleží druhu Albertonectes vanderveldei, jehož celková délka činila 11,6 metru, z toho krk rovných sedm metrů.

Rod Cimoliasaurus byl stanoven již roku 1851 americkým paleontologem Josephem Leidym, který takto popsal fosilie z New Jersey.

Je prakticky jisté, že český druh nebyl s tímto mnohem mladším a geograficky vzdáleným tvorem blízce příbuzný, proto je jméno cimoliasaurus pouze neoficiální a provizorní. Pokud by se v budoucnu podařilo objevit kompletnější materiál, mohl by obdržet zcela nové vědecké jméno. Na to si ale nejspíš budeme muset ještě nějaký ten pátek počkat.

Vladimír Socha