Koncert se konal u příležitosti zahájení festivalu ochotnických divadel Klicperův Chlumec. V první části koncertu zahrál dechový orchestr se svými sólisty a Vlado Kumpanem. Orchestr ho doprovodil ve skladbách One moment in Time a Uplakaná trumpeta. Druhou část odehrál Vlado se svou kapelou Kumpanovi muzikanti. Vrcholem koncertu byly společně zahrané 2 skladby (Sempre Avanti a Škoda lásky). Na Škodu lásky dokonce publikum ve stoje tleskalo do rytmu a závěr zněls bouřlivým potleskem.

V Chlumci tak zahrála řada vynikajících sólistů, například Robert Kozánek (šéf trombonové sekce České Filharmonie), František Jeřábek (dlouholetý hráč Moravanky), Miloš Procházka (publikoval trumpetovou školu, podle které se mladí muzikanti učí hrát na uměleckých školách).

Jako hostující sólista vycestoval Vlado Kumpan několikrát ročně po celé Evropě. Seznam kapel a orchestrů, kde umělec hrál, je tak velký, že je možné zmínit jen malý počet: Moravanka, Gloria, Žadovjáci, Michael Klostermann. Vlado Kumpan se podílel na téměř 50 vydaných nosičích. Se svým orchestrem dovedl dechovou hudbu k dokonalosti a je tak považován za vzor mnoha ambiciózních amatérských hudebníků. Již krátce po založení orchestr přitahoval pozornost. V 2003 byli Kumpanovi muzikanti jmenováni evropskými šampiony v profesionální třídě.

Chlumecký orchestr po několika letech nejistoty opět ožívá mladými hudebníky a v letošním roce obdržel řadu pozvánek na významné festivaly a akce konané nejen v České republice. Orchestr čekají v následujících letech zájezdy do Francie, Německa, na Slovensko, do Maďarska či Polska.