Městečko Lnáře v okrese Strakonice se nachází ve staré rybníkářské oblasti, obklopují ho rybníky ze všech stran a městečku tak dodávají neopakovatelnou atmosféru.

Najdeme zde však i dva zámky, které tvoří kouzelný areál. Krása obou budov je zdůrazněna dokonalými opravami a fasády září jak nové.

Starý zámek býval původně tvrzí. Postavena byla v letech 1577-1593. Dočkala se renesanční přestavby a když přestala jako panské sídlo vyhovovat, v těsném sousedství byl v letech 1666-1685 postaven zámek nový, barokní.

Starý zámek při povodních 2002 zatopila do dvou metrů voda. Nyní je však vzorně opraven, je zde galerie, knihovna, infocentrum. Je v majetku obce a je přístupný celoročně.

Několikrát zde pobýval na návštěvě Petr Vok z Rožmberka.

Od 16. stol. až do r. 1937 při starém zámku existoval pivovar.

Nový zámek vystřídal mnoho majitelů. 1936 zámek koupil význámný pražský advokát JUDr. J. Vaníček. Ten ho vlastnil až do znárodnění. Ironií osudu je, že zrovna Klement Gottwald mluvil z balkonu Vaníčkovy advokátní kanceláře na Staroměstském náměstí v Praze v únoru 48.

Za války zde sídlila Hitlerjugend, po znárodnění se zámek dostal do vlastnictví zemědělců, kteří o památku zájem nejevili, mobiliář rozkradli a zámek se dostal do havarijního stavu.

Zachránil ho Úřad vlády, který zde v 70. a 80. letech zřídil rekreační a školící středisko, které zde působilo až do 1991. Sice zde byly provedeny necitlivé zásahy, ale zámek se tak paradoxně zachránil.

V restitucích v 90. letech byl vrácen potomkům JUDr. Vaníčka. Ti ho vzorně opravili a r. 1999 poprvé zpřístupnili veřejnosti. Zámek je přístupný po mostě se šesti sochami světců. Na nádvoří se nachází nádherná Neptunova kašna. V interiéru nás nejvíc zaujme dvoupatrový sál s bohatou freskovou výzdobou, která zobrazuje celé antické božstvo. V sálech se nachází unikátní soubor nástěnných a stropních maleb s výjevy z antické mytologie. Najdeme zde i kapli sv. Josefa. Zde jsou fresky s výjevy z bible.

Zámek nabízí i ubytovací prostory a restauraci.

Z nádvoří můžeme vtoupit do naprosto ojedinělého Muzea kočky. Mapuje vztah člověka a kočky od pravěku po současnost a najdeme zde figurky a malby koček z nejrůznějších materiálů.

Nedaleko zámku se nachází i malá nenápadná pamětní deska A. A. Vlasova. Ten zde přenocoval v noci z 11. 5. na 12. 5. 1945.

V květnu 1945 se v Lnářích setkaly tři osvobozenecké armády. Americká, Rudá a armáda generála Vlasova. Na zámku přespali američtí vojáci a gen.Vlasov. Malý pomníček připomíná jeho neslavný konec. Nedaleko byl zajat Rudou armádou a následně popraven v Moskvě.

Ač nyní městečko působí klidně a ospale, tak zde došlo k mnoha dramatickým dějinným událostem.

My si je můžeme promítnout v hlavě už jen jako historický film…

Alena Hesounová