Přihlásit se bude moci každý, kdo klikne 4. prosince v čase od 8:00 do 16:00 hodin na webových stránkách www.vocelova.cz/dod na příslušný odkaz. Díky tomu, že se akce koná ve všední den, mohou se jí zúčastnit i výchovní poradci se žáky 9. tříd základních škol. Přístup je možný z jakéhokoli zařízení, které má připojení k internetu. Navíc v případě příznivých epidemiologických podmínek nabídneme i individuální reálnou prohlídku dílen v ulici Vážní a v ulici J. Krušinky, a to v době po vyučování od 14:00 do 17:00 hodin. Uchazeči o studium mohou opět získat informace o škole, studijních a učebních oborech, přijímacím řízení, závěrečných a maturitních zkouškách, o možnostech ubytování a stravování.

Všichni jste srdečně zváni, ať už na on-line schůzku či osobní setkání při prohlídce dílen. Věříme, že v posledním lednovém termínu Dne otevřených dveří již bude možné uvítat návštěvníky osobně, i když za mimořádných hygienických opatření.

SOŠ a SOU Vocelova, Hradec Králové