Když dne 27. února 2024 navštívil MŠ Kosice ředitel společnosti Vejce Kosičky s.r.o. pan Mgr. Jan Pozdílek, obdržel od dětí nádhernou papírovou kukaň pro slepice a dokonce s vejci, takže i on poznal, že není vejce jako vejce a slíbil, že to všem jeho zaměstnancům řekne a společný výtvor bude zdobit kancelář jeho firmy. To od dětí je vždy nejlepší, protože přijel na závěrečnou aktivitu čtenářské pregramotnosti Mami, tati, pojďme si číst, pod záštitou MŠMT a osobní záštitou hejtmana Královehradeckého kraje Mgr. Martina Červíčka, brig.gen. v.v.

Po dobu pěti týdnů v MŠ Kosice, pod vedením ředitelky Romany Schwarzové a její garantky pro aktivitu čtenářské pregramotnosti Kateřiny Ortové, rodiče četli svým dětem doma knihy z nakladatelství Advent-Orion. Po představení hostů a přivítání sponzora Vejce Kosičky s.r.o. si všichni zazpívali píseň Kniha je náš dobrý kamarád. A když si poslechli poučný příběh Jak Karlík s Tomáškem našli dědečkovu kouzelnou knihu, která změnila celý jeho život, viděli největší knihu, která se naštěstí do herny vešla, a také nejmenší knihu, jejich radost byla opravdu velká.

Protagonista aktivity, ředitel Nadačního fondu Lepší život Ing. Josef Vavřík, jim pak ukázal svou kouzelnou knihu a děti se dozvěděly, že každá kniha, která v sobě obsahuje poučení, je kouzelná a pokud se budou řídit poučeními z knihy, tak se změní i jejich život. Nakonec na ně čekala jejich 1. kouzelná kniha z nakladatelství Advent-Orion, a to Hnědáček a nalezená podkova, kterou pro ně zakoupila právě firma Vejce Kosičky s.r.o.

Hradecká Mateřská škola Štefánikova se zapojila do aktivity čtenářské pregramotnosti Mami, tati, pojďme si číst.
Mami, tati, pojďme si číst! Děti z hradecké školky si našly cestu ke knihám

Než ale došlo na předávání knih, děti si připravily pro ředitele pana Pozdílka dárek – tu kukaň se slepicemi a vajíčky, která již v tuto dobu zdobí kancelář pana Pozdílka. Aby děti neobdržely knihu zadarmo, jen tak, musely přijít pozdravit pana ředitele Pozdílka, podat mu ruku, podívat se do očí a představit se. Ti menší šli s paní učitelkou, ale všechny děti to zvládly.

Po společné fotografii se děti rozloučily písničkou o knihách, ale také písničkou o vejcích z Kosiček na melodii Pásli ovce Valaši. A tak všem zněla v uších tato slova: Buchty naší babičky, měly Vejce Kosičky, slepice jim snášely, dobré vejce dávaly. Pojďte všichni každý den, splňte sobě malý sen, vemte si své krabičky, na ty Vejce Kosičky. Všichni jsme měli úsměv na tváři, nejvíce však děti.

Aby písniček nebylo málo, rozloučili se s námi děti jejich veselou hymnou. Když jsme se ptali pana Pozdílka, jaké má zkušenosti s dětmi, protože jsme vnímali, jak má děti rád, prozradil nám, že ve své životní cestě dělal také učitele v MŠ v Žamberku, takže na závěr celou školku pozval v jarních měsících do drůbežárny v Kosičkách, aby děti poznaly práci ve firmě Vejce Kosičky s.r.o. a třeba někdo z dětí se v budoucnu stane i jejich zaměstnancem. A pravda – některé děti toho hned využily a ptaly se pana ředitele, zda mohou u nich za peníze pracova.

První ostrý test na čas v matematické přípravce na přijímací zkoušky z matematiky na Církevní ZŠ si děti zkusily v polovině února.
Proč se u přijímaček z matematiky daří nejlépe žákům z Církevní školy v Hradci?

A až tam děti půjdou, budeme tam s nimi a přineseme Vám o tom zprávu, aby každý vnímal, že firma Vejce Kosičky neprodukuje pouze velmi dobrá vejce, ale hlavně se snaží o pozitivní působení a vedení dětí k poznávání práce se zvířaty. Sledujte proto svůj hradecky.denik.cz, abyste tam byli také s námi Vy, všichni čtenáři.

Poděkování tedy za tuto aktivitu patří především firmě Vejce Kosičky s.r.o. a celému personálu MŠ Kosice, ale nejvíce pak všem rodičům, kteří se aktivity se svými dětmi zúčastnili a pravidelně jim doma četli a kreslili obrázky.