„Benefitem projektu Klinika je bezesporu to, že se studenti prostřednictvím tzv. stínování mohou spolu s vybranými zaměstnanci zúčastnit jejich každodenních činností a porovnat si tak své teoretické školní poznatky s reálnou divadelní praxí. Studenti dále, v rámci svého týdenního pobytu v Hradci Králové, navštívili Impuls - Centrum uměleckých aktivit, kde se seznámili s provozem a fungováním této organizace zaměřené na podporu amatérské kultury a začínajících umělců. Přednášku o současných tendencích v umění pro studenty pak připravil Jan Suk z Katedry anglického jazyka a literatury Univerzity Hradec Králové“, upřesnila program týdenní stáže vedoucí marketingu a produkce Divadla Drak Barbora Kalinová.