V sídle společnosti ČEZ v Hradci Králové studenti tři dny intenzivně poznávali vše, co souvisí s distribucí a výrobou elektrické energie. Posluchači během tří dnů absolvovali teoretické výklady, dozvěděli se informace o řízení distribuční soustavy, o měření, elektrických stanicích či o provozování sítí vysokého a nízkého napětí. A na co se studenti vždy těší nejvíce – na praktické ukázky. Letos byli v laboratoři, datové centrále a přímo na rozvodně Neznášov nedaleko Hradce. 26 středoškoláků tak získalo teoretické a praktické znalosti, které se jim budou hodit nejen při závěrečném vědomostní testu, ale i v praktickém životě.

„Distribuční maturity mají dlouholetou tradici. Na našich partnerských školách se setkáváme s čím dál větším zájmem. Výběr žáků probíhá na základě zájmu, ale následně vyučující vybírají nejaktivnější studenty se zájemcem o obor. A co maturity přináší studentům? Možnost vidět využití znalostí ze střední školy v praxi a jasnou představu o možném budoucím uplatnění. Dle informací od partnerských středních škol jsou akce jako Distribuční maturita ojedinělou výrazně prakticky zaměřenou akcí, kam své žáky mohou poslat,“ říká Markéta Bubnová, Specialistka náboru a Employer Brandingu z Útvaru strategického náboru.

Ilustrační foto.
Sletovou štafetou zahájí sokolové nácvik na XVII. všesokolský slet

Energetické maturity, ať již jsou zaměřené na klasickou či jadernou energetiku, případně distribuci vyrobené elektrické energie, probíhají již šestnáctým rokem. Vždy se jedná o třídenní program s odborníky se semináři a praktickými ukázkami pro vybrané žáky z partnerských škol Skupiny ČEZ zaměřených na elektrotechniku a energetiku. Kromě Distribuční maturity, která se koná na Kladně, v Ostravě a Hradci Králové, jsou to ještě Energetická maturita zaměřená na klasickou energetiku (v Elektrárně Ledvice) a Jaderné maturity (Temelín či Dukovany) a ESCO maturity (Pardubice a Praha).

Samozřejmostí maturity je pak závěrečný test, u něhož rozhodují nejen rychlost, ale především správné odpovědi. Ten, kdo získá nejvíce bodů v nejkratším čase, se pak stane králem všech maturantů. A jak to dopadlo letos: Po absolvování vědomostního testu se králem Distribuční maturity v Hradci Králové stal Adam Fuchs (Střední průmyslová škola Otty Wichterleho Hronov), druhé místo obsadil Václav Javornický (Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií Dobruška) a na třetím místě se umístil Ondřej Holeček (Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hradec Králové). Gratulujeme.