Historie budovy se započala psát 7. září 1899, kdy školská rada rozhodla o její stavbě. Rozhodnutí navazovalo na činnost kuklenských škol, která započala již v roce 1778 na Denisově náměstí. Dřevěná malotřídka byla po požáru v roce 1811 nahrazena zděnou budovou. Postupně se začalo učit i v budově fary a od roku 1885 i v objektu Pražská 1.

Stoupající počet obyvatel Kuklen a přilehlých obcí vedl k nutnosti zahájit výstavbu nové školské budovy. Samotná stavba započala 4. července 1900, podle projektu arch. Josefa Žáka z Prahy. Stavbu řídil arch. Filip Trdlica ze Slatiňan. V nákladu 121 536 korun stavbu dokončil a 16. září 1901 mohla škola v nové budově zahájit činnost.

Hradecké nábřeží se rozvonělo chutí podzimu a chilli festivalem.
/FOTO/ Hradecké nábřeží se rozvonělo chutí podzimu a chilli festivalem

Ve zdech školy působilo mnoho významných osobností. Prvním ředitelem byl Josef Prokop. Josef Všetečka byl ředitel školy, regionální spisovatel a kronikář Kuklen. Císař František Josef I. vyznamenal místního učitele Václava Kalendu, zakladatele pěveckého sboru Vlastimil a divadelního souboru Tyl. Z novodobých osobností je třeba vyzdvihnout pana ředitele Rudolfa Velinského. Od roku 1970 stál 26 let v čele místní školy. V době kuklenské stavební uzávěry dokázal, v akci Z, vybudovat sportovní halu, zázemí pro sportovce, které v téměř nezměněné podobě slouží hradeckým sportovcům již 41 let.

Všechny tyto historické i soudobé střípky si připomeneme v sobotu 18. září na první kuklenské garden party, kterou na školní zahradě pořádá ZŠ a KMS Kukleny. V rámci slavnosti bude odhaleno 10 tabulí mapujících historii místních škol a historii obce Kukleny.

Společně se spoluobčany z Kuklen a z Plačic budeme přát budově minimálně dalších 100 úspěšných let. Věříme, že bude mít příležitost sledovat své okolí. Z výšky dohlížet, jak se mění průmyslové, „trochu izolované“ místo za tratí, nezasažené myšlenkami pana Gočára v hradeckou část s vyřešenou dopravou, parkovými úpravami, nadčasovým bydlením, důstojným parkováním u místního hřbitova, s fungující občanskou obslužností či jak v její blízkosti roste nová školní jídelna posouvající vpřed bezpečnost místních žáků.

Pokud se chcete připojit ke gratulantům, stačí dorazit 18. září v 17.00 hodin na školní zahradu.

Martin Hušek, ředitel školy