V dnešní uspěchané době je naše mysl vystavena neustálému tlaku a informačnímu přetížení, proto je důležité věnovat pozornost péči o duševní zdraví. S rostoucím věkem se zvyšuje riziko výskytu Alzheimerovy choroby. Tato obávaná nemoc narušuje kognitivní funkce člověka - jeho myšlení, úsudek a paměť.

Experti zdůrazňují, že účinnou prevencí proti Alzheimerově chorobě je pravidelný trénink mozku a aktivní přístup k životu. Pro seniory a pečující v rámci území Hradeckého venkova pořádáme ve spolupráci s Královéhradeckým krajem speciální interaktivní přednášky zaměřené na problematiku Alzheimerovy choroby.

Akce jsou zdarma. Lektorka s dlouholetou praxí v této oblasti - Mgr. Ludmila Valešová představuje techniky a nácviky, které mohou být klíčem k tréninku krátkodobé i dlouhodobé paměti.

Jídlo v domovech důchodců by mělo nejen nasytit, ale i potěšit. Na to se ale v těchto zařízeních většinou nemyslí. Ilustrační foto
Domovy důchodců mají chybné představy o zdravé stravě, upozorňuje odbornice

Tyto aktivity nejen posilují paměť, rozvíjí logické myšlení a zvyšují koncentraci, ale také podporují duševní pohodu a sociální interakce. Tyto praktické dovednosti nejen zvyšují kvalitu života seniorů, ale také přispívají k jejich jistotě při běžných denních činnostech.

Po setkání je možné využít také individuální konzultace. Skupinová cvičení paměti jsou ideální příležitostí ke sdílení zkušeností a vytváření sociálních vazeb.

Regina Rázlová vlevo v Centru následné péče Praha, které se klientům otevře počátkem roku 2024
Lidí s Alzheimerem přibývá, posílí péče. Regina Rázlová vidí i v těžkosti krásu

Minulý rok jsme se mohli potkat ve Smiřicích, Libotově, Velkém Vřešťově, Hořiněvsi nebo Roudnici. V současné době probíhají setkání v Nechanicích; od února je možné zúčastnit se setkání v obci Dolní Přím. Nepropásněte tuto příležitost ke zlepšení své paměti, posílení duševních schopností a navázání nových přátelství.

Hradecký venkov ve spolupráci s Královéhradeckým krajem pořádá speciální interaktivní přednášky zaměřené na problematiku Alzheimerovy choroby.Zdroj: Denisa Jenčovská, Hradecký venkovVíce informací a pozvánky na akce najdete na webu Hradeckého venkova. „Spolufinancováno EU z OP OPZ+“ Projekt "Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje III, reg. č. CZ.03.02.02/00/22_006/0000241".