Benefiční Tříkrálový koncert Filharmonie Hradec Králové opět prokázal vysokou úroveň našich filharmoniků, kteří předvedli díla Rachmaninova, Beethovena, Liszta a Ravela pod taktovkou studentů ZHdK Zürcher Hochschule der Künste vedených Prof. Christoph-Mathias Mueller: Jascha von der Goltz, Jorge Vagüe, Ilona Voulgari, Aurel Dawidiuk a Francesco Cagnasso. Velké díky za silný hudební zážitek.

Mám také radost i z účasti diváků, sál byl téměř naplněný. Velký dík Filharmonii i všem dárcům, kteří v rámci benefice podpořili přípravu hospice pro Hradecko, který připravuje Oblastní charita Hradec Králové.

Za charitu Aneta Maclová