Už popáté pořádá Filharmonie Hradec Králové Hradecký memoriál. Jeho první letošní akcí je výstava s názvem „Nemějte strach!", připomínající osobnost arcibiskupa Karla Otčenáška a také 30. výročí vzniku Visegrádské skupiny. Karel Otčenášek se narodil ve stejném roce jako první papež ze země střední Evropy Jan Pavel II., se kterým ho navíc pojilo osobní přátelství.

Výstavu připravil Polský institut v Praze a jeho partneři. Vznikla při příležitosti 30. výročí vzniku Visegrádské skupiny v únoru 2021. Expozici můžete zhlédnout před hlavním vchodem do budovy Filharmonie na Eliščině nábřeží do 19. dubna.

V dubnu se měl uskutečnit slavnostní koncert k 10. výročí úmrtí biskupa Mons. Karla Otčenáška, ale vzhledem k současným opatřením se přesouvá na září.

Ivo Jež, Hradec Králové