V 19. století byl jez znám jako labský „Hučavý" jez. Na začátku 20. století byl pevný jez nahrazen sklopným pohyblivým. Byly upraveny nízké průtočné profily a se změnami průtoků, prohloubením, rozšířením nebo zúžením řečiště došlo i ke změně výšky hladiny. V souladu s pokrokem regulačních prací byla přesně určena výška hladiny před jezem a za ním. Jez byl přeložen o 150 m po toku a zároveň byl přeložen i jez na Orlici o 250 m proti toku. Regulační práce na Labi byly zahájeny v roce 1907. Byl zrušen starý jezu Hučák s vodárnou, což umožnilo výstavbu nové vodárny s elektrickým pohonem i stavbu elektrárny.

Na počátku 90. let 20. století proběhla rekonstrukce elektrárny i mostu. Byly odstraněny původní omítky a historicky cenné výzdoby z počátku 20. století. Veškerá výzdoba včetně struktury povrchů, ornamentů a barevnosti byla zdokumentována a obnovena. Stejně se postupovalo i při opravě mostu včetně instalace replik osvětlení zhotovených podle původní projektové dokumentace a umístěných na ozdobných kamenných sloupech nad pilíři. Citlivá rekonstrukce elektrárny i mostu se uskutečnila pod odborným dohledem pracovníků památkové péče. Současné slavnostní osvětlení bylo uvedeno do provozu v roce 1996. Je dílem společností Východočeská energetika, EdF France a její dceřiné společnosti Citelum. Několik vojenských světlometů osvětlovalo elektrárnu již mezi světovými válkami. Současné světelné efekty vytváří 139 svítidel, jejichž upevňovací prvky, konzoly a spojovací materiál jsou vyrobeny z mosazi či mědi tak, aby odolávaly povětrnostním vlivům.

Zdroj: Povodí Labe

Za fotografie děkujeme Michaele Vaníčkové.