Jako již každoročně první bod se týkal zhodnocení celého (mimochodem velmi krátkého, kvůli nařízení vlády) roku 2021. Se vším nás seznámila naše vedoucí spolku paní Monika Lemberková. Byl nám sdělen plán dalších kurzů a akcí, které by se měly konat v letošním roce. Některé členky přivezly i nové výrobky, ze kterých jsme měly radost a stály opravdu za zhlédnutí. Dokonce jsme se shodly, že uspořádáme i malý výlet, abychom si mohly připravit materiál na jeden kurz před Velikonocemi, který nese název „Zdobení kraslic jezerní sítinou“.

Sbírka retro etiket.
RETRO: Čím se připíjelo na zdraví? Likérem Persico nebo Klášterním tajemstvím

Veškeré kurzy a akce jsou přístupné široké veřejnosti různého věku i pohlaví. Uvítáme i nové členy. Přijďte si s námi něco vyrobit, pobavit se a naučit.

Přejeme vám všem v tomto novém roce hlavně pevné zdraví, mnoho štěstí, lásky a inspirace.

Ľubica Gembalová