„Viděli jsme i jeden taneček a nakonec si všichni zazpívali píseň Karla Gotta Být stále mlád. Velké poděkování patří pracovnicím domova důchodců, které tuto krásnou akci zorganizovaly,“ uvedla Karla Pozlerová, která byla v domově navštívit svého strýce, a my ji velmi děkujeme za fotografie a video.