Jsme česká organizace Heart for Romanian dogs z.s. (Srdcem pro rumunské pejsky-Pardubice). Jsme specifičtí v tom, že se zaměřujeme na pomoc a vyřešení "psího" problému přímo v zemi s širší perspektivou, nikoliv pouze na přesun pejsků z jednoho místa na druhé. Naší vizí je změnit v budoucích letech celý rumunský psí svět, což je obrovská výzva vzhledem k několikamilionové tamní psí populaci v nouzi. 

V Rumunsku již pomáháme devátým rokem, šestým jako oficiální organizace. Zaměřujeme se na podporu místních psích azylů a kvalitních záchranářů a realizujeme vlastní kastrační program, protože to je jediný způsob, jak situaci tam opravdu výrazně zlepšit. Do Rumunska dovážíme osobně každý měsíc (někdy i vícekrát za měsíc) prostřednictvím dobročinných cest darovanou materiální pomoc. Financujeme také veterinární péči azylů, provozní náklady, odčervení, antiparazitika, očkování atd. 
Aktuálně dovážíme střídavě pomoc pro celkem 1 000 psů v sedmi azylech v Rumunsku. Je to však každodenní boj získat pro ně dostatek pomoci - spotřeba všeho je při takovéto velikosti azylů astronomická. 

Naše organizace nezajišťuje veřejnosti adopce, ty zařizují z "našich" azylů zahraniční adopční agentury. Naší největší výzvou a plánem do budoucna je zejména realizace plošných intenzivních kastrací, protože to je jediná naděje pro zemi, kde stále vládne lidská lhostejnost a nevzdělanost - a to nejen vůči psům. Počet psů v nouzi je právě v Rumunsku z celé Evropy největší. Je to místo, kde pomáhá mnohem méně lidí ve srovnání s ČR, ale kde je naopak extrémně více psů v nouzi. Bez zahraniční pomoci se absolutně neobejdou, proto tam pomáháme právě my. Rozlišovat v dnešním globalizovaném světě, jakým jazykem pes štěká, je navíc zcestné. 

Děkujeme za jakoukoliv pomoc. 

Michaela Seifertová, Heart for Romanian dogs