V pátek 6. března se uskutečnila v galerii U Přívozu studijní a vědecké knihovny vernisáž absolventů nástavbového studia hradecké fotografické konzervatoře, pod vedením Josefa Ptáčka a Iva Gilema. Studium bylo započato v lednu 2019 a skončilo v březnu 2020, právě touto výstavou. Vernisáž zahájila paní Jana Neugebauerová, obor fotografický a výtvarný, a Martina Erbsová z Centra uměleckých aktivit. Celou akci doprovázeli dva členové hradecké filharmonie hrou na klarinet.

Diplomy předával fotograf Josef Ptáček. Všem studentům poděkoval a popřál jim hodně zdaru při jejich další tvorbě. Některá vystavená díla jsou opravdu unikátní a stojí za shlédnutí.

Lubica Gembalová