Mezinárodní vesmírná stanice (International Space Station – ISS) byla vynesena na oběžnou dráhu na podzim roku 1998. Za jasných nocí ji lze zahlédnout, jak se jako bílá tečka pohybuje po obloze. Je symbolem lidského úsilí a spolupráce navzdory kulturním, etnickým a politickým rozdílům moderního světa.

Mezinárodní vědecký seminář (International Science Seminar – ISS), který proběhl na Gymnáziu Boženy Němcové v Hradci Králové, má shodou okolností stejnou zkratku a byl již třiadvacátým seminářem tohoto druhu v řadě. Seminář je jedinečná akce založená na mnohaleté spolupráci spřátelených středních škol v německém Würzburgu, anglickém Lythamu a Hradci Králové. Vědecký seminář je zaměřený nejen na přírodovědné obory, ale i na kulturní, geografické a historické zajímavosti dané země a lokality. Protože angličtina je pracovním jazykem celého týdne, je třeba i zmínit jeho jazykový přínos. Dvanáct studentů pořádající školy vždy hostí šestici studentů jedné a šestici studentů druhé spřátelené školy.

Jedním z témat letošního semináře bylo laboratorní zkoumání vlastností světla. Během práce s lasery ve školní laboratoři jsme zkoumali chod světelných paprsků, určovali rychlost šíření světla v různých prostředích, zároveň jsme proměřovali ohniskovou vzdálenost čočky, sestavili jsme a následně použili různé typy dalekohledů. Dalším tématem byly různé metody určování rychlosti pohybujících se těles a měření pulzu s pomocí měřícího systému ISES , pracovali jsme také se vzduchovou dráhou. Nejzábavnější ale byla práce se suchým ledem – spotřebovali jsme ho deset kilogramů – vytvářeli jsme jádra komet, zkoušeli vyrobit zmrzlinu a sázená vejce, došlo i na menší detonace (v parku u školy). Velmi si ceníme již tradiční vstřícnosti Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové, která nám představila spektrum studijních oborů, dala nám nahlédnout do svých prostor a umožnila uskutečnit část měření v univerzitních laboratořích. Zkoumali jsme spektrální čáry hélia a jiných plynů, měřili jsme rychlost zvuku a proudícího vzduchu. Dále měli účastníci semináře možnost ponořit se aspoň na hodinu do světa hlavolamů a různých tajuplných šifer. Dozvěděli jsme se také něco o radiaci, viděli jsme v chodu rentgen a pozorovali jsme stopy elementárních částic v mlžné komoře.

Zdaleka jsme ale jenom neseděli v laboratoři! Náš program zahrnoval mnoho dalších aktivit, například během exkurze v Elektrárně Opatovice nad Labem jsme byli seznámeni s chodem elektrárny od kotelen až ke komínům, v Muzeu války 1866 na Chlumu jsme si připomněli část naší společné německo-české historie, z vrcholu Bílé věže jsme shlíželi na Hradec Králové, užili jsme si procházku centrem města k soutoku (a ukázku jeho zvířecí říše). Školní sbor Gybon nám zazpíval svůj aktuálně připravovaný soutěžní program.

Samozřejmě jsme také sportovali. V soutěži skupin jsme poměřili síly ve střelbě na koš a na florbalovou branku, skoku přes švihadlo a skoku z místa, šipkách a střelbě ze vzduchovky. Podpořili jsme hradecké hokejisty v jejich boji proti Beranům ze Zlína. Po napínavém utkání plném skandování, gólů, napětí i zklamání jsme se shodli, že zážitky z ledního hokeje budou patřit k těm nejsilnějším. V rámci programu jsme absolvovali dva celodenní výlety – první nás zavedl do liberecké IQLandie na Velkou science show a následnou prohlídku interaktivních exponátů z různých oblastí fyziky. Slunečné počasí nás povzbudilo k návštěvě Ještědu, kde jsme obdivovali jednak samotnou stavbu na vrcholu, jednak krásný výhled do okolní krajiny.

Žádný seminář nemůže proběhnout bez návštěvy hlavního města. Tentokrát jsme si užili programy Planety v hrsti a Horizon v Planetáriu Praha a následně potom prohlídku Staroměstské radnice včetně sklepení a věže.

Poslední den našeho semináře je vždy věnován prezentacím jednotlivých skupin. Zhodnotíme týdenní zážitky, vyzdvihneme to, co se líbilo nejvíce, co jsme se nového dozvěděli, ale také co nyní víme o sobě navzájem. Ani letošní seminář nebyl jiný. Rozloučili jsme se a slíbili si, že zůstaneme v kontaktu.

Mezinárodní vesmírná stanice je i přes řadu politických neshod a potyček, které její život provází, jediným trvale osídleným místem mimo planetu Zemi. Původní plánovaná životnost stanice měla končit v roce 2016, ale díky finanční podpoře vlád zemí celého světa je stále v provozu. Technika vytvořená člověkem, je-li vytvořena poctivě a z dobrých materiálů, může i přes svoji křehkost očekávanou životnost značně prodloužit.

Přátelství a spolupráce lidí bývají ještě křehčí. Jsou-li však upevněny vzájemnými vzpomínkami, úctou a porozuměním, je jejich životnost věčná. Těšíme se na shledání – na příští seminář v Lythamu. Zároveň děkujeme Elektrárně Opatovice nad Labem a Klubu rodičů při Gymnáziu Boženy Němcové za finanční podporu a za propagační materiály Magistrátu města Hradce Králové. Děkujeme pracovníkům Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové za spolupráci.