Diplomati USA přednášeli studentům gymnázia.Zdroj: Gymnázium Boženy Němcové HKPánové Aaron Burge (ředitel oddělení General services) a štábní praporčík Chad Gann dali po úvodním představení a krátké přednášce o fungování velvyslanectví žákům možnost dotazovat se na různé aspekty jejich práce. Studenti položili diplomatům celou řadu otázek; zajímalo je například, jak vypadá typický pracovní den na ambasádě, řeč přišla i na osobní život. V rámci diskuze došlo i na reflexi konkrétního působení ambasády v českém veřejném prostoru.

Po ukončení besedy ředitel školy oběma pánům poděkoval za přínosnou přednášku a předal jim drobné upomínkové předměty.

Iveta Jalůvková, Gymnázium Boženy Němcové HK