„V současnosti pracujeme se šestnácti dětmi ve věku od tří let. U nás nemáme o předškoláky nouzi, děti si například v mateřské škole povídají o hasičích a v krátké době máme další zájemce. Rodiče dokonce vozí děti na schůzky z okolních obcí, například Stračovské Lhoty, Mžan nebo Hněvčevsi. „Pomoc rodičů je pro nás nesmírně cenná, jezdí s námi na akce a soutěže, pomáhají s dozorem, přípravou,“ uvedla Iva Lučická.

Jak vedoucí připomínají, příprava chce trpělivost a specifický přístup s ohledem na věk dětí. Nutné je střídání činností tak, aby jednotlivé úkony děti neunavily a bavily je. Jejich oddíl s názvem Sovičky je známý v širokém okolí. Coby prezentaci jejich činnosti připravili pro děti vedoucí ve spolupráci s členy sboru ukázku „Hoří nám domeček.“ V ní se představují předškoláci s hašením, poskytnutím první pomoci zraněným sourozencům, balí hadice a uklízejí po požáru. Chlapi ze sboru vyrobili krásné hasičské vozidlo, na kterém si k zásahu vezou malí hasiči veškeré vybavení - hadice, rozdělovač, proudnice a lékařské brašny.

Svět kamenů v mnoha podobách.
Tip na výlet: Nenechte si ujít luxusní drahokam za milion a půl korun

Jak zásah takové výjezdové jednotky předškoláků vypadá?

Požární poplach je vyhlašován sirénou, která svolá jednotku k výjezdu, hasiči spěchají k požárnímu autu. Malému veliteli zásahu byla svěřena radiostanice k dobré komunikaci, hlásí připravenost k výjezdu, vyjíždějí k domku, kde jsou zároveň nahlášeny dvě zraněné osoby. Po příjezdu na místo má každý svůj úkol daný, záchranáři spěchají provést průzkum hořícího domu a odvést chodícího raněného, na nosítkách odnést druhého zraněného k lékařům. Ti si mezitím z automobilu vzali své brašny, deku a v rychlosti připravili zázemí pro raněné. Následně je ošetří od popálenin, drobných oděrek a jsou připravení dokonce k transfuzi. Mezitím malí hasiči spojí své hadice od hydrantu přes požární automobil, přes rozdělovač a hadic s proudnicemi, znakují „chceme vodu“ a požár je brzy uhašen. Velitel jednotky hlásí sbalení hadic a odchod. Každý hasič smotá svou hadici, uklidí do požárního auta a za doprovodu hudby už jen mávají obecenstvu a odjíždějí na základnu.

Sovičky získaly za dobu svého trvání velkou popularitu. Z toho důvodu kolektiv zvou mnohé obce na zpestření svých akcí. „S dětmi jezdíme každoročně na setkání přípravek, která se konají na jaře v Břehách u Pardubic a na konci léta v Holovousech. Letos děti předvedly své hasičské dovednosti například při oslavách založení hasičského sboru v Malšové Lhotě či na Medových slavnostech na Hrádku u Nechanic. Pořádáme prázdninové víkendy například na téma pohádkových bytostí, indiánů, pravěk, cirkus nebo pirátů. V závěru víkendů děti společně hledají poklad a odměny,“ upřesnila Monika Dušková. Letos na podzim s dětmi opět začnou trénovat v tělocvičně.

„Pro děti je nejcennější odměnou, když se jim povede celá ukázka a užívají si náležitě potlesku fanoušků a diváků. Moc se radují z odměn, ale na prvním místě u předškoláků jsou skutečné medaile. S těmi chodí některé děti spát, jiné se jimi chlubí kamarádům nebo paní učitelce ve školce. Z těch dětí, které prošly přípravkou, několik přešlo do kolektivu mladých hasičů. Pro nás je to úžasná odměna „ konstatovala Iva Lučická. Obě vedoucí se netají tím, že v členské základně sboru našli skutečné zázemí a pomocnou ruku. Váží si rovněž podpory obecního úřadu.

„Vždy, když děti vystupují na veřejnosti a sledujeme, jak jsou nadšené, natěšené, spokojené, cítíme sílu ohlasu obecenstva. To je ten největší dar. V té chvíli vidíme a cítíme, proč trávíme svůj volný čas s těmito dětmi. Po deseti letech jsou pak již adolescenti, kteří maturují na zdravotní, veterinární či na hasičské škole. Přestože to nejsou naše pokrevní děti, jsou to stále naše hasičské děti. Jsem ráda, když přijedou na kávu, svěří se s radostmi a starostmi, někdy překvapí náhlým poraněním nebo zdravotním problémem a já nelením a jedu s nimi v noci na pohotovost. Patří trvale do naší hasičské rodiny, „ dodala Iva Lučická.

Věra Nutilová