Vlastní setkání bylo zahájeno v místním kostele Svatého Jakuba, kde pana Kostku přivítal kulturní výbor v čele se starostkou Mgr. Vinšovou. Při příchodu do kostela hrála Základní umělecká škola z Chlumce nad Cidlinou pod vedením učitelky Ivany Vítkové a nutno dodat, že takovéto přivítání dojatý Petr Kostka vůbec nečekal a ať je zvyklý ve svém životě na ledacos, toto jej zcela dostalo.

Samotnou historii kostela Sv. Jakuba přiblížil pan Jan N. B. Pospíchal. Kostel je velice krásný a zvláštností tohoto je, že má kazatelnu postavenou v podobě velryby, která je i ve znaku obce na praporu. První zmínka o místním kostele pochází z roku 1351. Za majitele obce Hraběte Michny v letech 1701 až 1716 došlo k úpravám na žádost a přání jeho manželky, která pocházela ze Španělska ze Santiaga de Compostella a jako vzpomínku na rodné místo byl vybudován jak oltář, tak i kazatelna v podobě velryby. Jedná se prakticky pouze o dvě stejné stavby na světě. Při tomto výkladu Petr Kostka uvedl, že na kazatelnu v podobě velryby si z mládí vzpomíná.

Petr Kostka v Bláznově kronice režiséra Zemana.
KVÍZ: Petr Kostka slaví 85. narozeniny. Znáte jeho slavné role?

Další zastávkou na návštěvě obce Kratonohy byla Základní a mateřská škola, kde na vzácnou návštěvu čekala ředitelka Mgr. Monika Bisová, tato seznámila se současným školstvím, o což se Petr Kostka velice zajímal, a dokonce si krásný interiér i fotografoval. Při sdělení, že místní školu navštěvuje 45 žáků, uvedl, že je vidět na dobrou plodnost v obci, na což reagovala starostka Mgr. Vinšová: „To víte, děláme co můžeme,“ což všechny přítomné rozesmálo a pobavilo. Petr Kostka také k vybavení školy uvedl, že v jeho době, kdy tuto školu navštěvoval, bylo pouze základní a lavice byly delší a dřevěné, ale rád na tuto dobu vzpomíná.

Při procházce po obci se dále Petr Kostka krátce zastavil i u domu pana Rudolfa Váni, kam chodil spolu se svou babičkou za otcem současného majitele - truhlářem, který jim poskytoval dřevo a hoblovačky. Bylo vidět, že tyto skutečnosti se mu vryly hluboko do srdce, a dokonce uvedl, že pana Váňu viděl naposledy den před jeho smrtí a uvedl, že byl tohoto dne 4. 5. 1945 pro topivo a tento jim říkal: „Zítra se zase zastavte.“ Druhý den již pan Váňa nežil, zastřelili jej ustupující německé jednotky. Bylo to velice smutné a do smrti na toto prý Petr Kostka nezapomene.

Herečka a moderátorka Tereza Kostková
Herectví není jen snůška emocí, slýchávala Tereza Kostková od slavných rodičů

Další zastávka na přání vzácné návštěvy byla u splavu na řece Bystřici a když splav pan Kostka spatřil, tak sdělil, že si ho tak nějak vybavoval a prakticky se nezměnil. Chodil se k němu s ostatními dětmi v létě koupat, a rád na toto vzpomíná.

Po procházce obcí Kratonohy se všichni přesunuli do sálu místního hostince „Pod kaštany", a zde proběhla vzpomínková beseda Petra Kostky na jeho pobyt v obci Kratonohy. Vzpomínání to bylo jednak veselé, ale i smutné. Při příchodu do sálu byl host občany přivítán bouřlivým potleskem. Začal své vzpomínky slovy: „Tak jsem opět tady doma,“ a uvedl, že jako dítě má v paměti po obci rozmístěné podle něj takzvané „kadibudky", o nichž netuší k čemu byly, ale podle pamětníků se jednalo o budky, kde se ukládaly konve s mlékem kvůli snadnějšímu sběru.

Při vzpomínání na svůj počátek školní docházky se zeptal přítomných, zda je v zaplněném sále přítomen někdo, kdo s ním chodil do školy, nebo dokonce do třídy. Na toto se přihlásila paní Eliška Janíčková (tehdy Vosáhlová). Pan Kostka se jí poté velice omlouval a řekl: „Promiň nepoznal jsem Tě, to víš je to již dlouhých 80 let a tehdy jsme vypadali trošku jinak.“ Oba aktéři této dojemné scény vyrazili všem přítomným dech, neboť si s sebou přinesli i svá vysvědčení z první třídy. Zvláštností bylo to, že v prvním pololetí byla psána v němčině, ale druhá byla psána již v češtině, bylo to po skončení 2. světové války.

Polárník ze Skřivan u Nového Bydžova Václav Vojtěch (vlevo) a admirál Richard E. Byrd (vpravo).
Ze Skřivan na konec světa. Václav Vojtěch jako první Čech vkročil na Antarktidu

Další vzpomínkou byla již zmíněná událost, kdy zahynul pan Rudolf Váňa. Dá se říci, že tyto dvě události (nástup do školy a smrt pana Váni) ostaly z pobytu v Kratonohách uloženy v srdci Petra Kostky. Dále jmenovaný odpovídal všem zájemcům na případné dotazy z jeho života, podepisoval se a také fotil. Přítomné si získal na svou stranu, když se nad nikoho nepovyšoval, byl vtipný, příjemný a na to, co dokázal, ve svém životě byl velice milý.

Od starostky obce Mgr. Markéty Vinšové obdržel krásný dort s fotografií kazatelny a ptal se, zda je jedlá, dále, což mu udělalo obrovskou radost, dostal ručně malovaný obraz budovy základní školy z dob, kdy ji navštěvoval. Na konci uvedl, že je zde jako doma a rád se bude do oblíbené a milované vesničky Kratonohy vracet. Při odchodu ze sálu mu zaplněný sál bouřlivě aplaudoval ve stoje.

Modernizaci ikonického objektu v jižní části krajského města odstartuje architektonická soutěž, která vyústí v projektovou dokumentaci. Ta určí novou podobu hvězdárny.
Sluneční věž dostane nejbližší hvězdu až do sálu. Hvězdárna vzkřísí původní plán

Jako jedna faktická věc a podle mne na dnešní tržní dobu neobvyklá je, že striktně odmítl nějaké náhrady jeho výdajů na návštěvu a uvedl, že byl vlastně doma a rád se bude do těchto míst v budoucnu vracet. To, že obec Kratonohy má opravdu ve svém srdci a miluje ji, dokázal i tím, že zde projížděl potají se svou dcerou Terezou a jejím synem a ukazoval, kde prožil krátký čas ve svém mládí a začal školní docházku.

Celá zdařilá akce se povedla a všichni přítomní jsou z tohoto nadšení a velice kladně jí hodnotí. Musíme konstatovat, že takových to akcí by bylo zapotřebí uspořádat v celém regionu více a vždy o tomto budeme rádi informovat v našem Hradeckém deníku.

Vladislav Hlaváček, rodák z obce Kratonohy

Nepřehlédněte: Masopust na Hradecku? Koukali na nás jako na blázny, ohlížejí se pořadatelé

Zdroj: Deník/Stanislav Ďoubal