Společně s odborníky z Fakultní nemocnice Hradec Králové a sestrami z místní domácí zdravotní péče přijel do školy besedovat se žáky sedmých, osmých a devátých tříd ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Návštěva se konala v rámci kampaně Studuj zdrávku, jíž se snaží Ministerstvo zdravotnictví motivovat žáky základních škol ke studiu zdravotnických oborů, které podle slov pana ministra vždy měly, mají a budou mít budoucnost.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch přednášel ve škole.Členové týmu Fakultní nemocnice Hradec Králové a sestry z domácí péče ukazovali na konkrétních případech z praxe, jak zajímavá a zároveň záslužná je práce ve zdravotnických profesích. Žáci si pro pana ministra a členy týmu připravili řadu otázek, zajímali se jednak o osobnost samotného pana ministra, ale otázky směřovaly též ke studiu zdravotnických oborů a dalšímu uplatnění v praxi. Žáky například zajímalo, jak se pan ministr rozhodoval při volbě střední školy, jak se člověk stane ministrem, jakou zkušenost má ministr s médii, anebo jak se stát členem zahraniční mise. Ministr Vojtěch se se žáky na závěr vyfotil, dokonce rozdal i pár autogramů.

Anna Pražáková