Dne 21. února 2020 společně s Vámi rádi oslavíme 25. výročí založení PROINTEPA. Společenský večer bude v příjemných prostorách PETROF Gallery a výročí oslavíme nejen hudbou, tancem a bohatým programem, ale také prodejní výstavou obrazů dětí s názvem JAK VNÍMÁM HUDBU. Společenský večer „ Stříbrný ples“ se uskuteční v pátek 21. února od 18.30 hodin.

PROINTEPO bylo založeno 5. září 1994 pro děti a mládež s tělesným a dalším postižením. Za celou dobu existence umožnilo dětem s postižením absolvovat základní vzdělání, integrovat je do dalšího proudu vzdělávání či do života. Rodiny dětí získaly informace – odborné, psychologické, poradenské, sociální, zdravotní, ale i lidské. Spoluprožíváme s nimi jejich osudy, sdílíme jejich nelehkou životní situaci, sdílíme všechny radosti, starosti a pozorně jim nasloucháme. Zdravotní služby, které jsou již nedílnou součásti PROINTEPA, významně prospěly dětem v jejich rozvoji a některé zdravotní problémy zcela odstranily. Řada rodičů si tak mohla najít zaměstnání a zlepšit psychickou i finanční situaci rodiny.

Po dobu existence PROINTEPO vždy nabízelo kvalitní služby a avantgardní metody práce. Po 25 letech vytvořilo moderní a stabilizovaný systém služeb pro děti a mládež s tělesným a dalším postižením. Tento systém služeb je srovnatelný s vyspělými evropskými zeměmi.

Nemyslíme pouze na děti a jejich rodiče, ale i na zaměstnance, kteří byli s PROINTEPEM v minulosti i nyní spojeni. Všichni tito lidé museli prokázat svoje morální hodnoty a pro nás je zcela běžné je motivovat dalším vzděláváním. Z naší pestré práce máme radost, i když je často velmi náročná. Stanovujeme si další výzvy a cíle, rozvíjíme se dál.

Oslava výročí s dětmi i rodiči

Rozhodli jsme se, že toto výročí oslavíme s našimi dětmi, jejich rodiči, přáteli a příznivci PROINTEPA. Svojí účastí přispějete k oslavám tohoto výročí, k radosti všech, kteří se starají o děti a klienty, k poděkování těm, kteří pomohli, pomáhají a podporovali a podporují PROINTEPO a také k tomu, že výtěžek večera půjde na další dobrou věc. Zakoupením vstupenky, případně obrazu, přispějete na dokončení výstavby Přírodní učebny, která je určena nejen pro vozíčkáře ale i všechny děti a žáky PROINTEPA.

Centrum také staví novou přírodní učebnu, která se koná za finanční podpory Státního fondu životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí, výzva č. 16/2017 a poskytnutím účelové dotace z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Další významnou finanční podporu jsme získali od THHK, Arrow, Ardagh, nadací ČEZ a Jedličkův ústav a dalších drobných sponzorů.

Cílem projektu je vybudování designově originální venkovní učebny pro výukové účely environmentální výchovy pro děti a žáky centra PROINTEPO. Výuka tak bude přenesena do reálného prostředí a obohacena o praktické vnímání všech zákonitostí přírody. Půjde o přírodní pergolu dřevěné konstrukce se zelenými stěnami a zelenou střechou. Sama učebna bude v podstatě jedním velkým výukovým přírodním prvkem.

Lenka Pešáková