Jitro bylo založeno roku 1973 prof. J. Vrátilem z Pedagogické fakulty a zpočátku čítalo jen několik desítek nadšených zpěvaček a zpěváků. J. Vrátila pak krátce vystřídal P. Semerák (dnes dirigent pěveckého sboru v Nechanicích) a roku 1977 v čele sboru stanul mladý pracovník Katedry hudební výchovy PdF v Hradci Králové Jiří Skopal. Ten přejal sbor asi s 35 dětmi, z nich polovina zpívala ve sboru pravděpodobně posledním rokem. Proto nejdříve rozběhl náborovou činnost, chodil po základních školách, přezkušoval děti ve zpívání a nabízel jim a jejich rodičům příležitost zažívat radosti z kvalitního zpěvu a výborného kolektivu pěveckého tělesa.

Sbor se rychle rozrůstal do několika oddělení, pomocnicí v přípravě dětí se stala např. L. Vondrejsová, M. Holan a další.

Roku 1980 sbor již vyjel reprezentovat ČSR do Bulharska, roku 1982 se Královéhradecký dětský sbor stal absolutním vítězem v soutěži Písní přátelství a v dalším zahraničním zájezdu získalo 1. cenu Cum laude v belgickém Neerpeltu. Pak se již nabídky na tuzemské i zahraniční zájezdy začaly rychle množit, roku 1984 podnikli turné do Francie a Španělska, natáčeli je v rozhlase a televizi, následovaly gramofonové a CD nahrávky. Roku 1988 získalo Jitro 1. cenu na festivalu ve Walesu, roku 1989 získalo 1. místo a pohár Grand Prix v mezinárodní soutěži ve francouzském Nantes.

Unikátní výstava betlémů v Muzeu hraček Stuchlíkovi vás zaručeně naladí na Vánoce.
Nevídanou vánoční výstavu betlémů připravilo Muzeum hraček v Novém Bydžově

Od roku 1989 po otevření se západu se koncertní příležitosti ještě více zmnožily, od té doby Jitro získalo mnoho obdivovatelů v téměř všech zemích Evropy, vycestovalo šestnáctkrát do USA, osmkrát do Japonska, do Austrálie atd., vysoce si váží tří zlatých medailí z čínského Xiamenu..

Jitro se rozrostlo do sedmi oddělení, v celou ZUŠ s více než 300 žáky. Všichni oslavili 50. výročí založení sboru 18. listopadu ve velkém sálu Kongresového centra Aldis koncertem, ve kterém vystoupila všechna oddělení od nejmenších předškolních Broučků po nejvyspělejší Jitříčko a Jitro. Společně připravili pestrý program od úprav lidových písní k současným autorům i japonským písním na počest obětí tsunami (sólo M. Štefaniková).

Součástí oslav byla i prezentace velkého almanachu k výročí sboru s mnoha fotografiemi (259 s.), můžete si jej zakoupit v domečku Jitra blízko magistrátu.

Večerem výborně provázel Jakub Schmidt, úspěšný hlasatel rozhlasu Hradec Králové, on i jeho sestra v Jitru či Boni pueri zpívali, to bylo dříve součástí Jitra.

Holovouský zámek. Archivní foto.
Vánoční trhy a zámecká slavnost na zámku Holovousy vás přenese do dob renesance

Obrazem toho, jak si strávených let ve sboru váží i ti minulí, byl zpěv sboru absolventů, přijelo jich mnoho z tuzemska i zahraničí a přiletěla řada i ze zámoří. Zazpívali arranže lidových písní i písně umělé s takovou chutí a kvalitně, jakoby nikdy nepřestali. V závěru došlo na závěrečný zpěv všech sborů a publika, kdy na jevišti bylo na 500 zpěváků a v hledišti 1100 posluchačů, zpívalo tak několik generací odchovanců, nejen rodiče a jejich děti, ale i babičky a dědečkové s vnoučaty.

Po koncertu se ještě vzpomínalo a slavilo do pozdních hodin. Sboru poděkovala za reprezentaci regionu a ČR náměstkyně primátorky I. Dvořáková i předseda Unie českých pěveckých sborů J. Vávra, kvality sboru ocenil přítomností i skladatel J. Jirásek.

J. Skopal vyjádřil naději i na dobrou budoucnost sborů Jitro, ti nejvyspělejší letí v nejbližších dnech reprezentovat české umění již na 9. turné do Japonska a i Vy máte příležitost sledovat vysílání o Jitru v ČT Nova 22. prosince. Zároveň zveme zájemce na další vánoční koncert ZUŠ Jitro, který potěší posluchače v Aldisu v úterý 19. prosince od 18 hod.

Velké poděkování náleží manželům Skopalovým a dalším pracovníkům ZUŠ, všem žákům a jejich příznivcům, a přejeme jim v dalším padesátiletí mnoho úspěchů. Již roky náleží Jitro k nejkvalitnějším sborům v ČR.