Již druhý rok žijeme v době kovidové a již druhý rok vzpomínáme na akce z doby dřívější. Jednou ze zdařilých bylo i pálení čarodějnic na našem Moravském Předměstí „u lachtana“. Zpočátku nikdo nechtěl věřit, že lze udělat oheň na sídlišti skoro pod okny paneláků a nedaleko lesoparku. Se svolením magistrátu města a s pomocí členů Sboru dobrovolných hasičů Třebeš se to podařilo a již dvakrát jsme tam postavili hranici s čarodějnicí.

Brzy odpoledne přicházely děti v maskách z přilehlých domů i ze vzdálenějších částí sídliště. Odpoledne se bavily hraním a soutěžemi. Prohlížely si hasičské auto a jinou techniku. Dozvěděly se i základy požární ochrany. Všichni se dobře bavili. Zlatým hřebem celého dne bylo zapálení připravené hranice. Shromáždili jsme se kolem vatry a čarodějnici vyprovodili mohutným „hurá“. Odpoledne skončilo opékáním buřtů, které jsme zakoupili za finanční podpory Komise místní samosprávy Moravské Předměstí – východ. Na závěr dne děti podle pokynů pomáhaly uhasit zbytky ohně. Všichni byli spokojeni a domů se rozcházeli jen neradi.

Těšíme se, že brzy budeme moci podobné akce opakovat.

Alena Trojanová